Áp dụng phương pháp hồi quy generalized method of moments (GMM) lên mô hình lực hấp dẫn (Gravity model) trong phân tích tác động của các hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế Việt Nam

Bài viết cung cấp mô hình GM với hệ thống các biến phù hợp và đã được kiểm nghiệm bằng những nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trên thế giới, (ii) Bài viết đưa ra phương pháp ước lượng phù hợp với dữ liệu có thể thu thập được và đảm bảo cung cấp một kết quả vững và không chệch, cụ thể ở đây là phương pháp system-GMM. | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY GENERALIZED METHOD OF MOMENTS GMM LÊN MÔ HÌNH LỰC HẤP DẪN GRAVITY MODEL TRONG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI KINH TẾ VIỆT NAM TS. Hoàng Thanh Hiền Đại học Duy Tân TÓM TẮT Từ sau công cuộc đổi mới Việt Nam đã tích cực tham gia và hội nhập vào hoạt động kinh tế toàn cầu và đã đạt được những thành tựu kinh tế to lớn. Một trong các mô hình thường được sử dụng để đánh giá tác động của các hiệp định thương mại đối với nền kinh tế các nước thành viên là mô hình lực hấp dẫn Gravity Model GM . Đã có một số nghiên cứu thực nghiệm về tác động của FTA đối với nền kinh tế Việt Nam sử dụng mô hình GM. Tuy nhiên kết quả ước lượng của các nghiên cứu này có thể bị nghi ngờ về độ vững và không chệch do thường sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất Ordinary least squares OLS . Bài viết này nhằm giải quyết 2 vấn đề i Bài viết cung cấp mô hình GM với hệ thống các biến phù hợp và đã được kiểm nghiệm bằng những nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trên thế giới ii Bài viết đưa ra phương pháp ước lượng phù hợp với dữ liệu có thể thu thập được và đảm bảo cung cấp một kết quả vững và không chệch cụ thể ở đây là phương pháp system-GMM. Từ khóa FTA Mô hình lực hấp dẫn thương mại ước lượng GMM Việt Nam. 1. Đặt vấn đề Kể từ sau giai đoạn đổi mới năm 1986 nền kinh tế Việt Nam đã chuyển đổi thành công từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường trong đó bao gồm tự do hóa giá cả theo hướng thị trường chính sách tỷ giá phù hợp hệ thống tài chính ổn định giảm bớt độc quyền của doanh nghiệp nhà nước và ủng hộ sự phát triển của kinh tế tư nhân. Nhờ đó trong những năm gần đây kinh tế Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP cao kinh tế vĩ mô ổn định thương mại phát triển và công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những thành tích nhất định. Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Thống Kê TCTK trong giai đoạn 2007 2017 GDP thực tế của Việt Nam đã tăng trung bình hàng năm 6 và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.