Bài giảng Di truyền y học: Chương 1 - ThS. Lê Thị Thu Nga

Bài giảng Di truyền y học: Chương 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày những khó khăn của nghiên cứu di truyền y học; Trình bày được lược sử phát triển của di truyền y học; Trình bày được nội dung của di truyền y học; Trình bày được các phương pháp nghiên cứu di truyền y học. | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai DI TRUYỀN Y HỌC Khoa Khoa học Cơ bản ThS. Lê Thị Thu Nga Di truyền y học là gì Di truyền y học là ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học giúp cho việc giải thích chẩn đoán phòng ngừa hạn chế các bệnh tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí. Điểm quá trình Chia nhóm làm seminar và thảo luận Nội dung 5đ file word Trình bày 5đ thuyết trình 3đ thảo luận 2đ Mỗi nhóm ít nhất 2 người lên báo cáo Tài liệu học cô và tài liệu seminar của các nhóm Bài 2 Một số kỹ thuật sinh học phân tử trong y học Seminar một số trang thiết bị dụng cụ cơ bản cho phòng thí nghiệm sinh học phân tử Bài 3 Di truyền phân tử các bệnh ở người A Bệnh hemoglobin và rối loạn các yếu tố đông máu 1 Cấu tạo của hemoglobin Hb và các gen tổng hợp chuỗi globin 2 Bệnh hemoglobin do bất thường chất lượng chuỗi globin Seminar Bệnh do thay thế một acid amin 3 Bệnh hemoglobin do bất thường số lượng chuỗi globin Seminar Bệnh thalassemia 4 Đột biến gen gây rối loạn yếu tố đông máu Seminar Bệnh Hemophilia Bài 3 Di truyền phân tử các bệnh ở người B Bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh Seminar Bệnh phenylxeton niệu Bệnh tích oxalat Bệnh galactose huyết Rối loạn chuyển hóa collagen Bài 4 Di truyền đơn gen đa gen đa nhân tố 1 Di truyền 2 alen Di truyền alen trội trên nhiễm sắc thể thường Seminar Hội chứng Marfan Bệnh múa giật Huntington Di truyền alen lặn trên nhiễm sắc thể thường Seminar Bệnh bạch tạng Bệnh sơ nang Bài 5 Di truyền ung thư Seminar dấu hiệu và triệu chứng của bệnh ung thư các giai đoạn ung thư . BÀI I NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN Y HỌC MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Trình bày những khó khăn của nghiên cứu di truyền y học 2. Trình bày được lược sử phát triển của di truyền y học 3. Trình bày được nội dung của di truyền y học 4. Trình bày được các phương pháp nghiên cứu di truyền y học NỘI DUNG BÀI HỌC 1. NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN Y HỌC 2. LƯỢC SỬ DI TRUYỀN Y HỌC 3. NỘI DUNG CỦA DI TRUYỀN Y HỌC 4. MỘT SỐ PHƯƠNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.