Khóa luận tốt nghiệp Luật học chất lượng cao: Pháp luật của các quốc gia ASEAN chịu ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Civil Law

Mục đích của khóa luận là nghiên cứu tổng thể các đặc điểm của hệ thống Civil Law, đặc trưng của hệ thống Civil Law ở các quốc gia trong ASEAN. Đặc trưng đó là nguồn luật và cách thức tổ chức tòa án của các quốc gia mang hệ thông Civil Law trong ASEAN. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - ĐINH ĐĂNG DŨNG PHÁP LUẬT CỦA CÁC QUỐC GIA ASEAN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CIVIL LAW KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT HỌC CHẤT LƯỢNG CAO Hệ đào tạo Chính quy Khóa học QH-2015-L HÀ NỘI 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - ĐINH ĐĂNG DŨNG PHÁP LUẬT CỦA CÁC QUỐC GIA ASEAN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CIVIL LAW KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT HỌC CHẤT LƯỢNG CAO Hệ đào tạo Chính quy Khóa học QH-2015-L NGƯỜI HƯỚNG DẪN TIẾN SỸ LÊ THỊ PHƯƠNG NGA HÀ NỘI 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khoá luận tốt nghiệp với đề tài Pháp luật của các quốc gia ASEAN chịu ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Civil Law là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi không sao chép của bất cứ ai. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về công trình nghiên cứu của riêng mình Hà Nội ngày 23 04 2019 Mục lục 1. Lý do chọn đề tài .3 2. Mục đích nghiên cứu .3 3. Phương pháp nghiên cứu .4 4. Phạm vi nghiên cứu .4 CHƯƠNG 1. Hệ thống pháp luật civil law và ảnh hưởng của nó đến pháp luật các quốc gia I. Khái niệm và đặc điểm hệ thống pháp luật .4 II. Các hệ thống pháp luật trên thế III. Lịch sử phát triển của hệ thống Civil Law .7 IV. Đặc trưng của hệ thống pháp luật Civil Law .9 1. Nguồn luật vị trí án lệ .9 2. Vị trí vai trò Tòa án .16 3. Cách thức tổ chức Tòa án .16 4. Tính chất pháp điển hóa .17 5. Phân chia luật công luật tư .18 V. Nguyên nhân ảnh hưởng của Civil Law đến các quốc gia ASEAN .18 CHƯƠNG 2 Thực tiễn hệ thống pháp luật các quốc gia chịu ảnh hưởng của Civil Law .22 I. Việt II. Lào .26 1 III. Campuchia .28 IV. V. Thái Lan .37 CHƯƠNG 3 Xu hướng phát triển và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .42 I. Sự phát triển của Civil law trong thời kì hiện đại .42 II. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .43 Danh mục tài liệu tham khảo .44 2 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sự trao đổi thông tin ngày càng tăng cùng lúc đó là Việt Nam đang trên đường cải cách hệ thống tư pháp. Đặc điểm của hệ thống

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    21    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.