Thực trạng mức độ phát triển thể chất của sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế sau 2 năm học

Thể chất chịu sự chi phối của các yếu tố di truyền và các yếu tố môi trường. Vì vậy dưới tác động của quá trình tập luyện theo chương trình thì thể chất sẽ có sự biến đổi, qua quá trình nghiên cứu bằng các phương pháp kiểm tra sư phạm và kiểm tra y học, bài viết sẽ đánh giá được đặc điểm phát triển thể chất của sinh viên qua từng năm học phù hợp với giới tính. | THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC THỂ CHẤT KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐẠI HỌC HUẾ SAU 2 NĂM HỌC TS. Lê Anh Dũng TS. Ngô Hồng Việt TÓM TẮT Thể chất chịu sự chi phối của các yếu tố di truyền và các yếu tố môi trường. Vì vậy dưới tác động của quá trình tập luyện theo chương trình thì thể chất sẽ có sự biến đổi qua quá trình nghiên cứu bằng các phương pháp kiểm tra sư phạm và kiểm tra y học đề tài sẽ đánh giá được đặc điểm phát triển thể chất của sinh viên qua từng năm học phù hợp với giới tính. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục thể chất là một quá trình sư phạm mang tính chuyên biệt tác động trực tiếp lên con người qua hệ thống các phương tiện chuyên môn tạo ra những biến đổi có chủ đích. Nắm bắt được mức độ biến đổi về hình thái tố chất thể lực và chức năng sinh lý là vấn đề rất quan trọng. Từ đó có thể đánh giá được hiệu quả của chương trình giáo dục thể chất hiện hành và điều chỉnh một cách kịp thời chương trình đào tạo trong tương lai. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm phát triển thể chất của sinh viên chuyên ngành sư phạm giáo dục thể chất Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Huế 2. PHƯƠNG PHÁP Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu phương pháp phỏng vấn phương pháp kiểm tra sư phạm phương pháp kiểm tra y học. 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Thực trạng thể chất của các sinh viên được nghiên cứu trên 3 mặt Hình thái tố chất thể lực và chức năng sinh lý những chỉ số này đã được các nhà khoa học sử dụng rộng rãi trong chương trình nghiên cứu quốc gia. Tuy nhiên để có những tiêu chí đánh giá phù hợp với các đặc điểm tại Khoa Giáo dục thể chất Đại học Huế cũng như để lựa chọn được các chỉ tiêu mang tính đồng bộ phù hợp và có tính toàn diện để đánh giá sự phát triển thể chất của sinh viên chuyên ngành Sư phạm GDTC Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Huế. Chúng tôi tiến hành phỏng vấn 30 giảng viên TDTT giảng viên giảng dạy các môn Y Sinh học TDTT có thời gian công tác lâu năm trong .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    20    1    29-06-2022
20    83    2    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.