Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất

Bài giảng Cơ học lưu chất - Chương 1: Tính chất lưu chất cung cấp cho học viên những kiến thức về định nghĩa và đối tượng nghiên cứu của môn cơ học lưu chất, phương pháp nghiên cứu, thứ nguyên và đơn vị, khối lượng riêng, thể tích riêng, trọng lượng riêng, . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Trường Đại Học Bách Khoa ĐHQG TP. HCM PGS. TS. Lê Văn Dực Chương 1 TÍNH CHẤT LƯU CHẤT Định nghĩa và đối tượng nghiên cứu của môn cơ học lưu chất Định nghĩa Cơ học lưu chất là môn khoa học nghiên cứu các quy luật chuyển động cân bằng của lưu chất và các quá trình tương tác lực giữa nó và các vật thể khác. Đối tượng nghiên cứu Chất lỏng amp chất khí vật chất có 4 trạng thái rắn lỏng plasma amp khí - Chất lỏng Khối lượng riêng không thay đổi đáng kể trong một khoảng biến thiên lớn của áp suất thông thường được xem như không nén được ρ const . - Chất khí Chất khí dễ bị nén hơn chất lỏng khi áp suất thay đổi ρ const . Nghiên cứu chất khí phức tạp hơn nhiều so với chất lỏng Do đó khi chất khí chuyển động với vận tốc nhỏ có số Mach M u a u vận tốc khối khí a vận tốc truyền âm trong khối khí lt 0 3 thì chất khí có thể được xem như là lưu chất không nén được. Tính liên tục amp tính chảy của lưu chất - Tính liên tục các phân tử lưu chất có lực liên kết rất yếu chúng chuyển động liên tục trong khắp môi trường khối lưu chất. Khối lưu chất được xem như chứa đầy lưu chất không có lỗ hỏng không chứa thể tích chất khác. - Tính chảy Khả năng chịu lực cắt amp kéo rất kém. Nên lưu chất không có hình dạng riêng biệt thường lấy theo hình dạng bình chứa do đó dưới tác dụng lực cắt rất bé lưu chất di chuyển và biến dạng liên tục. Tính chất này được gọi là tính chảy. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp giải tích amp phương pháp thực nghiệm Phương pháp giải tích Dựa vào định luật amp định lý cơ học và tính liên tục người ta có thể nghiên cứu một phần tử lưu chất vô cùng bé tại một điểm bất kỳ M x y z trong vật thể lưu chất ở thời điểm t. Từ đó rút ra các phương trình vi phân mô tả trạng thái của nó. Tích phân các phương trình vi phân này ở các điều kiện ban đầu và điều kiện biên nào đó ta sẽ được các phương trình mô tả chuyển động của lưu chất. Lý thuyết trường số phức phương trình vi tích phân đóng vai trò quan trọng trong phương pháp giải tích. Ngoài ra ngày nay

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    399    1    02-12-2023
77    63    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.