Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam: Phần 1 - ThS. Lê Thị Thảo

Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam được biên soạn là tài liệu chính thức dùng cho sinh viên ngành Luật học, Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật, Đại học Huế học tập và nghiên cứu. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở tiếp cận các văn bản pháp luật, những quy định mới nhất về lĩnh vực tài chính, đồng thời có tham khảo những tài liệu liên quan tập trung vào đối tượng nghiên cứu chính là: Pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây! | ĐẠI HỌC HUẾ KHOA LUẬT ThS. LÊ THỊ THẢO Chủ biên ThS. VIÊN THẾ GIANG ThS. NGUYỄN THỊ TRIỂN TÀI LIỆU HỌC TẬP LUẬT TÀI CHÍNH VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ Huế 2013 1 Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Lê Thị Thảo Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam Lê Thị Thảo . Viên Thế Giang Nguyễn Thị Triển. - Huế Đại học Huế 2013. - 240tr. 21cm Thư mục tr. 137-139 1. Luật tài chính 2. Việt Nam 3. Tài liệu học tập - dc14 DUF0052p-CIP Mã số sách TK 108-2013 2 LỜI GIỚI THIỆU Thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng và Nhà nước ta nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trong quá trình đó chính sách tài chính được sử dụng như là công cụ quản lý vĩ mô trọng yếu của nhà nước khắc phục được tình trạng khủng hoảng suy thoái nền kinh tế kiềm chế và kiểm soát lạm phát giảm mức bội chi ngân sách góp phần ổn định thị trường thông qua công cụ ngân sách nhà nước và chính sách thuế phù hợp. Chính vì vậy pháp luật về tài chính luôn luôn có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia nhằm kiểm soát và điều chỉnh các quan hệ quản lý nhà nước về tài chính và quan hệ tài chính phát sinh giữa các tổ chức cá nhân trong xã hội. Để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành luật cũng như các chuyên ngành kinh tế nhóm tác giả đã biên soạn cuốn Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam. Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam được biên soạn là tài liệu chính thức dùng cho sinh viên ngành Luật học Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật Đại học Huế học tập và nghiên cứu. Tài liệu được biên soạn trên cơ sở tiếp cận các văn bản pháp luật những quy định mới nhất về lĩnh vực tài chính đồng thời có tham khảo những tài liệu liên quan tập trung vào đối tượng nghiên cứu chính là Pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật thuế. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng lần đầu biên soạn nên khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhóm tác giả biên soạn rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đọc giả để cuốn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    26    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.