Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam: Phần 2 - ThS. Lê Thị Thảo

Nội dung Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam gồm có 11 chương, giới thiệu đến các bạn những lý luận chung về tài chính và luật tài chính; những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước; pháp luật về thanh tra tài chính trong lĩnh vực ngân sách nhà nước và xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; chế độ pháp lý về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt; .Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây! | CHƯƠNG 7 PHÁP LUẬT VỀ THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU 1. KHÁI NIỆM ĐẶC TRƯNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ XUẤT KHẨU THUẾ NHẬP KHẨU . Khái niệm của thuế xuất nhập khẩu Trong điều kiện nền kinh tế thế giới phát triển theo xu hướng toàn cầu hoá thì pháp luật của các nước về thuế quan ngày càng có xu thế hội nhập quốc tế. Thuế xuất khẩu nhập khẩu hay còn gọi là thuế quan là loại thuế phổ biến và có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước hàng năm và là công cụ hữu hiệu để nhà nước kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với nước ngoài bảo hộ sản xuất trong nước thực hiện chính sách đối ngoại của nhà nước. Mục tiêu của các quốc gia là bảo hộ nền sản xuất trong nước thu hút đầu tư khuyến khích xuất khẩu . và tạo thu nhập cho ngân sách nhà nước. Vì vậy các nước thường sử dụng hai công cụ là hàng rào thuế quan và hàng rào phi thuế quan. Hàng rào phi thuế quan là việc ban hành các biện pháp như lệnh cấm xuất nhập khẩu hạn ngạch xuất nhập khẩu. Hàng rào thuế quan là việc ban hành chế độ thuế xuất nhập khẩu và các biện pháp trừng phạt về kinh tế. Ở Việt Nam Luật thuế xuất nhập khẩu ban hành lần đầu tiên năm 1987 và hiện hành là Luật Thuế xuất nhập khẩu năm 2005. Theo quy định hiện hành thuế xuất nhập khẩu vừa mang tính chất thuế gián thu vừa mang tính chất thuế trực thu tuỳ thuộc vào phạm vi áp dụng. Hiện nay do yêu cầu của nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập quốc tế nhà nước còn ban hành thêm thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá được ban hành bởi Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội . Thực chất đây là hai loại thuế bổ sung cho thuế xuất khẩu nhập khẩu trong những trường hợp có căn cứ cho rằng hàng hoá đó có trợ cấp 134 của nhà nước hoặc có hành vi bán phá giá nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh. Trên cơ sở đó giúp nhà nước hoạch định và thực thu chính sách thuế xuất khẩu nhập khẩu phù hợp với quyền lợi của quốc gia và người đóng thuế. . Đặc trưng của thuế xuất nhập khẩu Xuất phát từ tính chất và chức năng của thuế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.