Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 1): Phần 1 - ThS. Lê Thị Hải Ngọc

Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 1) được biên soạn với mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây! | ĐẠI HỌC HUẾ KHOA LUẬT ThS. LÊ THỊ HẢI NGỌC Chủ biên ThS. CAO ĐÌNH LÀNH ThS. NGUYỄN THANH TÙNG ThS. ĐẶNG THỊ VŨ HƯỜNG CN. MAI XUÂN HỢI Tài liệu học tập LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Phần 1 Tái bản lần thứ ba có chỉnh sửa bổ sung NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ Huế - 2013 Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Lê Thị Hải Ngọc Tài liệu học tập Luật thương mại Việt Nam Lê Thị Hải Ngọc . Cao Đình Lành Nguyễn Thanh Tùng Đặng Thị Vũ Hường Mai Xuân Hợi. - Tái bản lần thứ 3. - Huế Đại học Huế. - 21cm Thư mục tr. 178-179 . - 2013. - 180tr. 1. Luật thương mại 2. Việt Nam 3. Tài liệu học tập - dc14 DUF0050p-CIP Mã số sách TK 97 - 2013 T3 LỜI NÓI ĐẦU Luật thương mại là môn học nghiên cứu về các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Để đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu của sinh viên ngành luật cũng như những người nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh thương mại ThS. Lê Thị Hải Ngọc cùng ThS. Cao Đình Lành ThS. Nguyễn Thanh Tùng ThS. Đặng Thị Vũ Hường và CN. Mai Xuân Hợi đã biên soạn và cùng trao đổi góp ý hoàn thiện tài liệu này với mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Trong quá trình biên soạn tập tài liệu này tác giả đã tham khảo các giáo trình và tài liệu giảng dạy môn học của các các cơ sở đào tạo Luật khác trong nước và thế giới tác giả đã cập nhật bổ sung thêm nhiều vấn đề theo từng nội dung cụ thể. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho các sinh viên học viên trong quá trình học tập nghiên cứu môn học Luật thương mại 1. Trong quá trình biên soạn Tài liệu học tập chắc chắn không tránh khỏi những sai sót khiếm khuyết. Nhóm tác giả mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp phê bình từ các bạn đọc để lần tái bản sau sẽ hoàn thiện hơn. Xin trân trọng giới thiệu Tài liệu học tập Luật thương mại Việt Nam phần 1 cùng bạn đọc Thay mặt nhóm tác giả Chủ biên ThS. Lê Thị Hải Ngọc MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI 13 1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA LUẬT THƯƠNG 13 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.