Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 1): Phần 2 - ThS. Lê Thị Hải Ngọc

Nội dung Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 1) gồm có 5 chương, nhằm giới thiệu khái quát về luật thương mại; pháp luật về hợp tác xã; pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh; pháp luật về công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây! | Chương 4 PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH A. PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1. KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN . Khái niệm Doanh nghiệp tư nhân Khái niệm doanh nghiệp ra đời khá muộn ở Việt Nam. Doanh nghiệp tư nhân ra đời sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng khi Nhà nước ban hành các văn bản pháp luật thừa nhận sự tồn tại của kinh tế tư nhân nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng. Văn bản đầu tiên là Nghị định số 27 HĐBT- 1998 của Hội đồng Bộ trưởng. Sau đó ngày 21 12 1990 Luật doanh nghiệp tư nhân được ban hành. Luật Doanh nghiệp tư nhân quy định Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân thừ nhận sự bình đẳng trước pháp luật với các doanh nghiệp khác 10. Hiến pháp 1992 của Việt Nam cũng ghi nhận Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng dựa trên sở hữu toàn dân sở hữu tập thể sở hữu tư nhân11 Các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật 12. Qua đó cho thấy đầu những năm 1990 hình thức doanh nghiệp tư nhân đã được thừa nhận và sau này ngày càng được hoàn thiện hơn qua các văn bản Luật. 10 Xem Điều 1 Luật doanh nghiệp tư nhân năm 1990 11 Xem Điều 19 Hiến pháp năm 1992. 12 Xem Điều 22 Hiến pháp năm 1992 69 Một trong những văn bản đánh dấu rõ nét nhất sự hoàn thiện đối với các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng là Luật doanh nghiệp 1999. Luật doanh nghiệp1999 đã bổ sung cà cơ cấu lại các quy định về doanh nghiệp tư nhân từ khái niệm cơ cấu tổ chức trình tự thành lập quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân cũng như của chủ doanh nghiệp tư nhân. Luật doanh nghiệp năm 1999 đã đặt cơ sở cho sự phát triển đồng bộ thống nhất giữa các loại hình doanh nghiệp. Tại Điều 99 của Luật doanh nghiệp 1999 doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.