Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 2): Phần 1 - ThS. Lê Thị Hải Ngọc

Tài liệu học tập Luật Thương mại Việt Nam (Phần 2) được biên soạn với mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh – thương mại và pháp luật phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây! | ĐẠI HỌC HUẾ KHOA LUẬT THS. LÊ THỊ HẢI NGỌC Chủ biên THS. CAO ĐÌNH LÀNH THS. NGUYỄN THANH TÙNG THS. ĐẶNG THỊ VŨ HƯỜNG CN. MAI XUÂN HỢI TÀI LIỆU HỌC TẬP LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM PHẦN 2 Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa bổ sung NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ Huế 2013 Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Lê Thị Hải Ngọc Tài liệu học tập Luật thương mại Việt Nam Lê Thị Hải Ngọc . Cao Đình Lành Nguyễn Thanh Tùng Đặng Thị Vũ Hường Mai Xuân Hợi. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh sửa bổ sung. - Huế Đại học Huế. - 21cm Thư mục tr. 137-138 . - 2013. 138 tr. 1. Luật thương mại 2. Việt Nam 3. Tài liệu học tập - dc14 DUF0051p-CIP Mã số sách TK 98 - 2013 T1 LỜI GIỚI THIỆU Luật Thương mại 2 là môn học nghiên cứu về pháp luật hợp đồng pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại và pháp luật về phá sản. Để đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu của học viên sinh viên ngành luật cũng như những người nghiên cứu về lĩnh vực chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh - thương mại ThS. Lê Thị Hải Ngọc cùng ThS. Cao Đình Lành ThS. Nguyễn Thanh Tùng ThS. Đặng Thị Vũ Hường và CN. Mai Xuân Hợi cùng trao đổi góp ý hoàn thiện và biên soạn tài liệu này với mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại và pháp luật phá sản. Trong quá trình biên soạn tài liệu này các tác giả đã tham khảo các giáo trình và tài liệu giảng dạy môn học của các cơ sở đào tạo Luật khác trong nước và thế giới. Các tác giả đã cập nhật bổ sung thêm một số vấn đề theo từng nội dung và cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích cho các học viên sinh viên trong quá trình học tập nghiên cứu môn Luật thương mại 2. Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót khiếm khuyết. Các tác giả mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp phê bình từ các bạn đọc để lần tái bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn. Xin trận trọng giới thiệu Tài liệu học

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.