Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may (Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

(NB) Giáo trình “Vẽ kỹ thuật ngành may” cung cấp cho học sinh sinh viên những kiến thức cơ bản về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật, hiểu được hệ thống các kí hiệu, thông số trong bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành may. Mời các bạn cùng tham khảo! | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT NGÀNH MAY BẬC CAO ĐẲNG LƯU HÀNH NỘI BỘ Tp. HCM 2019 BM31 QT02 NCKH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT NGÀNH MAY THÔNG TIN NHÓM BIÊN SOẠN Chủ biên NGUYỄN THỊ CHÂU Học vị Thạc sĩ TRƯỞNG KHOA TỔ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐỀ TÀI Nguyễn Thị Châu HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 2 KHOA MAY-TKTT BM31 QT02 NCKH LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Vẽ kỹ thuật ngành may cung cấp cho học sinh sinh viên những kiến thức cơ bản về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật hiểu được hệ thống các kí hiệu thông số trong bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành may Giáo trình này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho học sinh sinh viên các nhân viên kỹ thuật trong các nhà máy sản xuất cũng có thể tìm thấy trong tài liệu này những kiến thức phục vụ thực tiễn sản xuất. Nội dung trong các chương được trình bày theo trình tự logic từ cách trình bày bản vẽ kỹ thuật đến lập bản vẽ sản phẩm may kèm theo những hình ảnh minh họa khá cụ thể giúp cho học sinh sinh viên nắm vững hệ thống các kí hiệu dùng trong ngành may mặc và lập được bản vẽ sản phẩm may theo đúng yêu cầu Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và quý đọc giả trong ngành. Tác giả 3 KHOA MAY-TKTT BM31 QT02 NCKH MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 Chương 1. NHỮNG TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH TRÌNH BÀY BẢN VẼ .5 . Vật liệu Dụng cụ vẽ .5 . Vật liệu vẽ .5 . Dụng cụ vẽ .6 . Trình tự lập bản vẽ kỹ . Trình tự thực hiện bản vẽ sản phẩm may .9 . Khổ giấy - Khung vẽ - Tỉ lệ - Đường nét . 10 . Khổ giấy TCVN 2-74 quy định . 10 . Khung bản vẽ - Khung tên . 11 . Tỉ lệ TCVN 3 -74 quy định . 13 . Đường nét . 14 . Chữ và chữ số - Ghi kích thước . 16 . Chữ và chữ số . 16 . Ghi kích thước . 19 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG I. 22 Chương 2. BẢN VẼ SẢN PHẨM MAY . 23 . Kí hiệu đường may cơ bản. 23 . Kí .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.