Một số vấn đề lý luận về việc đăng kí thành lập doanh nghiệp và pháp luật về đăng kí kinh doanh – Phần 2

Bài viết này cung cấp những thông tin kiến thức về pháp luật về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết. | MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÍ KINH DOANH Phần 2 Nguyễn Thị Thu Na Pháp luật về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp Điều kiện để thành lập doanh nghiệp Chủ thể thành lập Là những tổ chức cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Việc thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp là quyền cơ bản của công dân được nhà nước thừa nhận và bảo vệ. Tuy nhiên một số chủ thể đặc biệt sẽ không có quyền này bởi lẽ nếu họ có quyền thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích xã hội lợi ích nhà nước. Các trường hợp cụ thể về những đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp được khái quát thành bảy nhóm đối tượng cơ bản 3 . Thứ nhất nhóm đối tượng làm việc tại cơ quan nhà nước bao gồm Cơ quan nhà nước đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan đơn vị mình Cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức Sĩ quan hạ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức quốc phòng trong các cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân sĩ quan hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp Cán bộ lãnh đạo quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác. Thứ hai nhóm đối tượng có hành vi năng lực dân sự hạn chế Người chưa thành niên người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự tổ chức không có tư cách pháp nhân. Thứ ba nhóm đối tượng đang gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra bao gồm Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự chấp hành hình phạt tù quyết định xử lý hành chính tại cơ sở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
211    17    1    29-06-2022
135    22    1    29-06-2022
44    31    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.