Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum

Cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum sau đây để biết được cấu trúc đề thi học kì 1 cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi học kì 1. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | SỞ GD amp ĐT KON TUM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Ngày kiểm tra 17 12 2021 NGUYỄN TẤT THÀNH Môn Sinh học Lớp 11 Mã đề 431 Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian giao đề Đề gồm 03 trang ĐỀ BÀI I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 7 0 điểm Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất ghi vào tờ phiếu trả lời trắc nghiệm. Câu 1 Trai ốc có hình thức hô hấp nào A. Hô hấp bằng phổi. B. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. C. Hô hấp bằng mang. D. Hô hấp qua bề mặt cơ thể. Câu 2 Cơ quan hô hấp của động vật trên cạn nào sau đây trao đổi khí hiệu quả nhất A. phổi của bò sát. B. phổi và da của ếch nhái. C. phổi của chim. D. da của giun đất. Câu 3 Hô hấp ở thực vật là quá trình A. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. B. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. C. khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. D. khử các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. Câu 4 Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây 1 Lục lạp 2 Ribôxôm 3 Lizôxôm 4 Perôxixôm 5 Ti thể Phương án trả lời đúng là A. 1 2 và 4 . B. 1 3 và 4 . C. 1 2 và 5 . D. 1 4 và 5 . Câu 5 Khi nói về quang hợp ở các nhóm thực vật phát biểu nào sau đây là đúng A. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12O6 là chu trình Canvin. B. Pha tối của thực vật C4 diễn ra cả ban ngày và ban đêm. C. Thực vật C3 có năng suất sinh học cao hơn thực vật C4. D. Ở thực vật CAM pha tối diễn ra ở 2 loại tế bào. Câu 6 Nhóm động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí A. Tôm cua. B. Lưỡng cư bò sát. C. Côn trùng. D. Động vật đơn bào. Câu 7 Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quang hợp A. Nếu tăng nồng độ CO2 cao hơn điểm bão hòa CO2 thì cường độ quang hợp không đổi. B. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.