Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm vững định nghĩa về hai đại lượng tỉ lệ thuận, từ đó nhận biết được khi nào hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, biết tìm hệ số tỉ lệ; nắm kỹ tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận để làm bài tập; . Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ BẾN TRE ĐẠI SỐ 7 Năm học 2021 2022 GV NGUYỄN THỊ MỸ DUNG CHƯƠNG II HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Theo Tiểu học thế nào là I Định hai đại lượng tỉ lệ thuận nghĩa Là hai đại lượng mà ĐL này tăng giảm bao nhiêu lần thì ĐL kia cũng tăng giảm bấy nhiêu Ở đây lần. đ n thế nào Xem đề 1 SGK 51 a s b m Hai công thức có chung một đặc điểm ĐL này bằng ĐL kia nhân với một hằng số khác 0. ĐL này tỉ lệ thuận Ta nói với ĐL kia. 1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Tổng quát y k .x k 0 I Định ta nói y tỉ lệ thuận với x nghĩa SGK 5 theo hệ số tỉ lệ k. 2 y tỉ lệ thuận với Đọc đ n SGK 52 y k .x x theo hệ số tỉklệ 0 Định nghĩa Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y k .x với k là hằng số khác 0 thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. k 0 k gt 0 hoặc k lt 0 Ở Tiểu học chỉ xétk gt 0 nên có thể nói ĐL này tăng giảm bao nhiêu lần thì ĐL kia cũng tăng giảm bấy nhiêu lần 1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Khi k lt 0 nói như thế I Định không còn đúng nữa. Do nghĩa SGK 5 vậy khái niệm ĐL tỉ lệ thuận 2 y tỉ lệ thuận với ở Tiểu học chỉ là một trường y k .x hợp riêng của đ n ở đây. x theo hệ số tỉklệ 0 Vậy để nhận biết 2 ĐL nào đó có TLT không ta chỉ cần xem chúng có liên hệ nhau y kdạng bởi công thức .x không. Xem đề 2 SGK 52 3 k y TLT với x theo hệ số tỉ lệ 3 5 5 y .x x .y 5 3 5 x TLT với y theo hệ số tỉ lệ 3 1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Từ đó có chú ý 52 SGK đọc I Định trong sách nghĩa SGK 5 Do vậy khi đề cập đến hệ số 2 y tỉ lệ thuận với tỉ lệ thì cần chú ý đến thứ tự y k .x x theo hệ số tỉklệ 0 của hai đại lượng. Chú ý SGK 52 Xem đề x và y có quan hệ gì 3 SGK 52 Ta có y xy TLT với x theo hệ số tỉ lệ là 1. Ngược lại x y nên x TLT với y theo hệ số tỉ lệ cũng là cao các cột và Vậy khối lượng các con khủng long là hai đại lượng TLT. Cộ a b c d t x Cao 10 8 50 30 mm KL tấn 10 8 50 30 y 1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN I Định nghĩa SGK 5 2 y tỉ lệ thuận với y k .x x theo hệ số tỉklệ 0 Chú ý SGK 52 II Tính chất Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    92    1    20-07-2024
5    72    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.