Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh được làm quen với những dạng toán điển hình về đại lượng tỉ lệ nghịch; . Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ BẾN TRE ĐẠI SỐ 7 Năm học 2021 2022 GV NGUYỄN THỊ MỸ DUNG NHẮC LẠI BÀI CŨ ĐL TLT ĐL TLN 1 Định nghĩa y tỉ lệ thuận với x y tỉ lệ nghịch với x a y k .x y hay x. y a theo hệ số tỉ lệk 0 theo hệ số tỉ lệa 0 x 2 Chú ý Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ k 0 tỉ lệ thì x tỉ lệ thuận với y sốatỉ lệ 0 thì x tỉ lệ nghịch với theo hệ1 số tỉ lệ . y theo hệ số tỉ lệ vẫn là a. k 3 Tính chất a Nếu y k .x k 0 Nếu y xy a a hay 0 thì thì x y y y 1 2 3 . k .x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 . a x1 x2 x3 x1 y1 x2 y2 x1 y2 x2 y3 . . . x2 y2 x3 y3 x2 y1 x3 y2 SỬA BÀI TẬP VỀ NHÀ BT 14 58 SGK Xem đề Tóm tắt dưới dạng 2 SGK Giải ĐL công Số 28 35 Gọi x là số ngày để 28 công nhân xây xong nhân ngôi nhà. Số ngày 168 x hoàn thành Do số công nhân và số ngày xây xong ngôi Tìm mối quan hệ của 2 nhà tỉ lệ nghịch nên ĐL TLN x 210 Lý do 28 Vậy 28 công nhân xây xong ngôi nhà trong Do năng suất làm việc 210 ngày. của mỗi công nhân như nhau và công việc như c TLN lập Theo được Đây là một bài toán về TLN tiết hôm nay sẽ xét kỹ về loại toán này. 4. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ Tóm tắt dưới dạng 2 NGHỊCH I Bài toán 1 SGK 59 ĐL gian Thời Giải 6 t h Gọi v km h là vận tốc cũ Vận tốc v 1 2v km h 1 2v km h là vận tốc Tìm mối quan hệ của 2 TLN mới Gọi t h là thời gian cần ĐL Lý do tìm Vận tốc và thời gian của một vật Do CĐ đều trên cùng một quãng CĐ đều trên cùng một quãng đường s đường tỉ lệ nghịch nên Ta có nếu s không đổi 6v 6 thì v và 6v 2v t 5 Theo t ct TLN sẽ TLN lập 6v 2v 1 2v 1 2 được Vậy Ô tô đi từ A đến B hết 5 giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1 2 vận tốc cũ. 4. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ Tóm tắt dưới dạng 2 NGHỊCH II Bài toán 2 SGK 59 ĐL Số máy b c d a Số ngày 4 6 10 12 hoàn thành Tìm mối quan hệ của 2 TLN ĐL Lý do Do các máy có cùng năng suất và cùng công việc. Theo t c TLN lập được 4a 6b 10c 12d 4a 6b 10c 12d 60 60 60 60 60 là BCNN 4 6 10 a 12 b c d 15 10 6 5 Kết hợp giả thiết thứ hai để .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    17    1    29-06-2022
40    14    1    29-06-2022
110    19    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.