Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Bài 5+6: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài giảng môn Đại số lớp 7 - Bài 5+6: Lũy thừa của một số hữu tỉ được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu và nhớ được tất cả các công thức về lũy thừa vừa học để áp dụng hợp lý vào bài tập liên quan; . Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ BẾN TRE ĐẠI SỐ 7 Năm học 2021 2022 GV NGUYỄN THỊ MỸ DUNG HỎI LẠI BÀI CŨ 1 Nhắc lại công thức tính GTTĐ của một số hữu tỉ. x nếu x 0 x x nếu x lt 0 Áp dụng a Tính 1 23 1 23 b Tìm x biết 3 3 5 5 x x 2 2 6 6 x 1 5 v x gt 0 x 1 5 0 0 à 3 x x 10 2 Cộng trừ nhân chia số thập phân nên thực hiện thế nào Cộng trừ nhân chia số thập phân nên thực hiện như cộng trừ nhân chia số nguyên. SỬA BÀI TẬP VỀ NHÀ TIẾT TRƯỚC Bài 18 15 Tính SGK a 5 17 0 469 5 17 0 469 5 17 0 469 5 639 b 2 05 1 73 2 05 1 73 0 32 c 5 17 . 3 1 5 1 16 027 d 9 18 4 25 9 18 4 25 2 16 Bài 20 15 SGK Tính nhanh a 6 3 3 7 2 4 0 3 3 7 0 3 6 3 2 4 4 8 7 4 7 b 4 9 5 5 4 9 5 5 4 9 4 9 5 5 5 5 0 c 2 9 3 7 4 2 2 9 4 2 2 9 2 9 4 2 4 2 3 7 3 7 d 6 5 .2 8 2 8. 3 5 6 5 3 5 2 8. 2 8. 10 28 Bài 24 16 SGK Áp dụng tính chất các phép tính để tính nhanh a 2 4 0 15. 8 2 4 .0 38 125 .3 15 38 15 0 38 3 15 2 77 20 83 .0 2 9 17 .0 2 b 2 5 3 53 .0 5 20 83 9 17 .0 2 2 47 3 53 .0 5 30 .0 2 5 6 3 2 Bài 25 16 Tìm x SGK biết a x 1 7 2 3 x 1 7 2 3 x 2 3 1 7 x 4 x 1 7 2 3 x 2 3 1 7 x 0 6 Vậy x 4 x 0 6 hoặc 3 1 3 1 b x 0 x 4 3 4 3 3 1 1 3 4 9 5 x x x 4 3 3 4 12 12 3 1 1 3 4 9 13 x x x 4 3 3 4 12 12 5 13 Vậy x x hoặc 12 12 5và 6. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ Nhắc lại định nghĩa về lũy I Lũy thừa với số mũ tự thừa ở lớp 6 nhiên an a a n .a. 43a n thừa số a n ι ᆬ n 0 n n Với a a n a thì lần lượt được gọi là gì a là cơ số n là số mũ a n là lũy thừa. 5và 6. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ a0 I Lũy thừa với số mũ tự a0 1 a 0 nhiên 1 Định nghĩa x n a1 14 2 4 3 n thừa số a1 a x ᆬ n ᆬ n gt 1 VD Tính 2 Quy ước 34 81 x x 1 2021 1 x0 1 x 0 0 a 201 20 3 Nếu x a b ι ᆬ b 0 b Đó là lũy thừa của số tự thì nn a a nhiên x n n Lũy thừa của số hữu tỉ b b tương tự 5và 6. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ Nhắc lại kiến thức lớp 6 VD 3 3 3 3 Cách nhân chia hai lũy thừa 27 cùng cơ số. 5 53 125 II Nhân và chia hai lũy Đối với lũy thừa của số hữu thừa cùng cơ số tỉ cũng tương tự. x m .x n x m n x m x n

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.