Bài giảng môn Đại số lớp 8 - Bài 1+2: Phân thức đại số - Tính chất cơ bản của phân thức đại số

Bài giảng môn Đại số lớp 8 - Bài 1+2: Phân thức đại số - Tính chất cơ bản của phân thức đại số được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu được định nghĩa phân thức, hai phân thức bằng nhau; tính chất cơ bản của phân thức đại số; quy tắc đổi dấu; luyện tập dùng tính chất cơ bản của phân thức hãy chứng minh đẳng thức; . Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ BẾN TRE ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 1 2. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Giáo viên Năm học 2021 2022 THỨC ĐẠI SỐ KHỞI ĐỘNG 1. Em hãy cho biết phân số được viết dưới dạng như thế nào a Phân số được viết dưới dạng a b ι Z b 0 b A 2. Ta cùng quan sát các biểu thức có dạng sau đây B 1 - 2x 19 x - 12 a 3 b 2 c x - 3x - 5 x - 4x 2 17 A và B là các đa th Có nhận xét gì v c ề dạng củứa A và B Những biểu thức trên được gọi là phân thức. Vậy phân thức là PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. ĐỊNH NGHĨA Một phân thức đại số hay nói gọn là phân thức là một biểu thức có A dạng trong đó A B là những đa thức và B khác đa thức 0. B A được gọi là tử thức hay tử B được gọi là mẫu thức hay mẫu . Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1 1. Em hãy viết một phân thức đại số chỉ ra tử thức và mẫu thức . x- 1 x- 1 Ví dụ Trong đó là t x 5 ử là mẫu. x 5 2 Một số thực a bất kì có phải là một phân thức không Vì sao a Một số thực a bất kì cũng là một phân thức vì a 1 Số 0 số 1 cũng là những phân thức đại số PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1. ĐỊNH NGHĨA 2. HAI PHÂN THỨC BẰNG NHAU A C Hai phân thức và g B D ọi là bằ ng nhau n ếu x- 1 1 Ví dụ 2 vì x 1 . x 1 x2 1 .1 x 2 - 1 x - 1 x 1 2 x x 2x 4 Xét xem hai phân thức và có b ằng nhau không 3 3x 6 x x 2 2x 2 4 vì x 3x 6 3. x 2 2x 3x 6x 3 3x 6 CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 1 Nhắc lại tính chất cơ bản của phân số nêu công thức tổng quát cho từng tính chất. Tổng quát a a a n m 0 n ƯC a b b b b n Phân thức đại số cũng có tính chất tương tự như phân số TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 3. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ. x 3x 2 y 2 Cho phân thức Hãy nhân c 3 ả tử 3 Cho phân thức Hãy chia cả và mẫu của phân thức này với x 2 6xy 3 tử và mẫu của phân thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. rồi so sánh phân thức vừa nhận được Giải với phân thức đã cho. Giải x. x 2 x 2 2x 2 3x y 3xy x 3. x 2 3x 6 3 6xy 3xy 2y 2 x 3x 2 y so sánh x 2 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.