Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 6 - Bài 4: Thiệp chúc mừng

Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 6 - Bài 4: Thiệp chúc mừng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh khám phá về cấu hình của thiệp chúc mừng; cách tạo thiệp chúc mừng; tạo thiệp chúc mừng với hình có sẵn; trưng bày sản phẩm và chia sẻ; . Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ BẾN TRE MĨ THUÂT 6 ̣ BÀ I 4. THIÊP CHU ̣ ́ C MỪ NG GIÁ O VIÊN NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG CHUẨN BỊ VÀO TIẾT HỌC - Để giấy A4 viết chì tẩy và màu kéo keo dán trước mặt. - Lật SGK tìm bài 4 và đọc bài Thiệp chúc mừng. 1. Khám phá hì nh thứ c cua thiêp chu ̉ ̣ ́ c mừ ng. 2. Cá ch tao thiêp chu ̣ ̣ ́ c mừ ng. 3. Thực hà nh. 1. Khám phá hì nh thứ c cua thiêp chu ̉ ̣ ́ c mừ ng. Thiêp chu ̣ ́ c mừ ng có nôi ̣ dung và hì nh thứ c như thế nà o Nôi dung g ̣ ửi thông điêp ̣ tớ i ngườ i yêu thương. 1 2 3 Kiểu chữ và họa tiết đẹp. Chú c Hì nh thứ c nho xinh ̉ mù ng ngà y được trang trí mà u sắ c nhà giá o Việt tươi sá ng hay rực rỡ . Nam 20-11 4 5 Thiêp chu ̣ ́ c mừ ng được là m và o cá c dip đăc biêt đê chu ̣ ̣ ̣ ̉ ́ c mừ ng thê hiên ti ̉ ̣ ̀ nh cam đô ̉ ́ i vớ i ngườ i mì nh yêu mế n. Thiêp chu ̣ ́ c mừ ng có nhiề u kiêu da ̉ ́ ng khá c nhau thườ ng được trang trí bằ ng hì nh anh hoa tiê ̉ ̣ ́ t kế t hợp vớ i chữ . Ngà y nay thiêp cọ ́ bá n sẵ n ở nhiề u nơi. Nhưng 1 tấ m thiêp t ̣ ự tay mì nh là m sẽ mang rấ t nhiề u ý nghĩ a. 2. Cá ch tao thiêp chu ̣ ̣ ́ c mừ ng. Bước 1 Xác định nội dung thiệp Bước 2 Chọn hình ảnh và chữ trang trí Bước 3 Chọn cách thức thực hành. 2. Cá ch tao thiêp chu ̣ ̣ ́ c mừ ng. Khi thiế t kế thiêp ta nên chon giâ ̣ ̣ ́ y có đô da ̣ ̀ y. Thiêp ̣ sẽ bề n và đep h ̣ ơn. Em cũ ng có thê viê ̉ ́ t lờ i chú c và o măt sau cua thiêp. ̣ ̉ ̣ 3. Thực hà nh. HS trang trí thiêp chu ̣ ́ c mừ ng bằ ng tranh in hoa lá theo ý thí ch. Dăn dò ̣ HS hoà n thà nh bà i và nôp ba ̣ ̀ i trên Padlet hạn chót 01 12 2021. Xem bà i Nhữ ng hì nh vẽ trong hang đông SGK . ̣

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
209    54    2    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.