Bài giảng môn Sinh học lớp 9 - Bài 9: Nguyên phân

Bài giảng môn Sinh học lớp 9 - Bài 9: Nguyên phân được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu được về những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân; ý nghĩa của nguyên phân; tìm hiểu về nuôi cấy mô thực vật trong ống nghiệm; . Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN Câu 1 Thế nào là cặp NST tương đồng Phân biệt bộ NST đơn bội lưỡng bội. Câu 2 Tính đặc trưng của bộ NST thể hiện ở những đặc điểm nào Câu 3 Mô tả cấu trúc NST ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào. Chủ đề SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO Nội dung I NGUYÊN PHÂN I. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân II. Ý nghĩa của nguyên phân I. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân 1 Kì trung gian Đọc đoạn 1 Trung tử mục II SGK 28 NST đơn quan sát hình cho biết Nhân tế bào 1. Chú thích các bộ phận của tế bào Cuối kì trung gian 2. Số lượng và Tế bào mẹ 2n NST kép trạng thái NST ở 2n NST đầu và cuối kì trung gian NST ở dạng sợi mảnh duỗi xoắn. 3. Diễn biến cơ Mỗi NST đơn tự nhân đôi thành NST kép gồm 2 crômatit bản của NST ở kì dính nhau ở tâm động. trung gian 2. Nguyên phân Đọc đoạn 2 Các Bảng SGK 29 những diễn biến cơ 4 mục II SGK kì bản của NST 28 quan sát hình Kì bảng đầu SGK 29 cho biết 1. Chú thích các Kì bộ phận có trong giữa hình. Kì 2. Diễn biến của sau NST tại kì đầu kì giữa kì sau và kì Kì cuối của nguyên cuối phân I. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân Tâm Sợi tơ của động thoi phân bào NST kép Trung tử b. Kì giữa a. Kì đầu d. Kì cuối c. Kì sau I Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân Kì trung gian NST ở dạng sợi mảnh duỗi xoắn. Mỗi NST đơn tự nhân đôi thành NST kép gồm 2 crômatit dính nhau ở tâm động. Kì đầu NST kép bắt đầu đóng xoắn co ngắn có hình thái rõ rệt và đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động. Kì giữa các NST kép xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào Kì sau hai crômatit trong mỗi NTS kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và phân li đồng đều về 2 cực của tế bào. Kì cuối các NST đơn duỗi xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh. Nội dung I NGUYÊN PHÂN I. Những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân 1. Kì trung gian 2. Nguyên phân Kết quả Từ 1 tế bào Nguyên phân 2 tế bào mẹ 2n NST 1 lần con 2n NST II. Ý nghĩa của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.