Bài giảng môn Sinh học lớp 9 - Chủ đề 4: Biến dị

Bài giảng môn Sinh học lớp 9 - Chủ đề 4: Biến dị được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh tìm hiểu về đột biến - biến dị di truyền; khái niệm đột biến gen; nguyên nhân phát sinh đột biến gen; vai trò của đột biến gen; đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể; . Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Luật chơi Từ chìa khoá là một từ gồm 6 chữ cái. Để tìm được từ chìa khoá phải tìm đủ 6 từ hàng ngang. Số ô chữ trong mỗi hàng ngang tương ứng với số chữ cái trong từ. Các em cũng có thể đoán luôn từ chìa khoá. 1 2 3 4 5 Hết giờ 1 Ổ S U N G 2 D T R U Y Ề N 3 N U C L Ô T I T 4 M E D E L 5 A N 6 A X I T A M N Từ Ô s Ô s Ô sốố chìa 5 g ố 4 G 2 G 1 G ồm 3 ch ồ khoá Hiệnữ m 6 ch m 8 ch cái Gen có b cái là m cái Hicon cái Ng ữtượng ệ n t ườ ả n ch ềấ ột trong nh i đ ượ t là lo ặng con sinh cái t n khác n móng ại mẹ ng bố ữvới Ô s Ô s và ố ố 6 g 3 g axit ra gi cho di truy nguyên t khácống bồắm 8 ch m 9 ch ồnhauc c ề m ố n h ủ ữữ c cái Đ cái Lo ạ a quá trình t ởẹọ nhiều chi n phân t ơi đ tiết ạo nên prôtêin n phân c ựơ nhân đôi c là hiện u tạo nên ADN ấtượng ủa ADN gì CHỦ ĐỀ BIẾN DỊ Biến dị di Biến dị không di truyền truyền HĐ 4 Thường biến Biến dị tổ hợp Đột lai hai cặp tính biến trạng HĐ 1 Đột biến Đột biến gen NST HĐ 3 Đột biến số lượng HĐ 2 Đột biến cấu trúc NST NST dị đa CHỦ ĐỀ BIẾN DỊ Nội dung 1 ĐỘT BIẾN Biến dị di truyền Hoạt động 1. Đột biến gen I Đột biến gen là gì BT Mạch 1 của phân tử T A ADN có trình tự sắp xếp các G nu như sau T G A T X . a A X T a Xác định trình tự đơn phân T A của mạch còn lại X G b Số cặp nu của đoạn gen T G A T X Đoạn gen ADN ban đầu a A X T A G a T A PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 T A G X Quan sát hoàn thành bảng 2 phút . G A X T b A T Đoạ Số Điểm khác so với Đặt tên T A T A n cặp đoạn a dạng biến X G G X ADN nu đổi X G b 4 Mất cặp T A Mất 1 cặp X G nuclêôtit d G A X T Thêm cặp T A c 6 Thêm 1 cặp T A G X c T A nuclêôtit X G A T Thay 1 cặp A T Thay thế cặp T A d 5 T A bằng 1 cặp G X nuclêôtit X G Tăng hay gi ảm số nu thêm hay b Em hãy cho ví d ụ về 1 dạng bài ớt số . Một số dạng đột biến gen liên kết hidro thay đ tập đột biếổn gen i chiều dài gen I. Đột biến gen là gì Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit. Các dạng đột biến gen thường gặp Mất Thêm một hoặc 1 số cặp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.