Bài giảng môn Vật lý lớp 9 - Chủ đề 5: Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn (Tiếp theo)

Bài giảng môn Vật lý lớp 9 - Chủ đề 5: Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn (Tiếp theo) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh được tìm hiểu về sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn; điện trở suất – công thức điện trở; . Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Trường thcs thành phố bến tre VẬT LÝ 9 GV Nguyễn Thị Thùy Trang Chủ đề Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của dây d ẫn TIẾP THEO CHỦ ĐỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN TIẾP THEO IV. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN C1 Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây có đặc điểm gì Các Chiều dài dây dẫn Tiết diện dây dẫn Vật liệu dây dẫn dây giống nhau Giống nhau Giống nhau dẫn khác nhau khác nhau khác nhau có đặc điểm Chọn các dây dẫn có - cùng chiều dài - cùng tiết diện - làm bằng các chất khác nhau CHỦ ĐỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN TIẾP THEO IV. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN 1 Thí nghiệm a Dụng cụ Dây dẫn Yếu tố giống Yếu tố thay nhau đổi Nicrom Constanta n thí nghiệm b Tiến hành 2 1 Nicrom Constantan CHỦ ĐỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN TIẾP THEO IV. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN 1 Thí nghiệm c Kết quả Dây dẫn U V I A R Ω Nicrom Constantan d Kết luận Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở suất của vật liệu CHỦ ĐỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN TIẾP THEO V. ĐIỆN TRỞ SUẤT CÔNG THỨC ĐIỆN TRỞ 1. Điện trở suất Điện trở dây dẫn của các chất có chiều dài 1m tiết diện 1m2 có như nhau không Dây dẫn bằng nicrom có chiều dài 1m tiết diện 1m2 thì có điện trở là 1 1 .10-6 Ω Dây dẫn bằng constantan có chiều dài 1m tiết diện 1m2 thì có điện trở là 0 Ω CHỦ ĐỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN TIẾP THEO V. ĐIỆN TRỞ SUẤT CÔNG THỨC ĐIỆN TRỞ 1. Điện trở suất Điện trở suất của một chất có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng chất đó có chiều dài 1m tiết diện 1m2 Điện trở suất được kí hiệu là đọc là rô Đơn vị của điện trở suất là m đọc là ôm mét CHỦ ĐỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN TIẾP THEO V. ĐIỆN TRỞ SUẤT CÔNG THỨC ĐIỆN TRỞ 1. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    106    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.