Ảnh hưởng độ sâu đặt đường hầm tới ổn định của nóc hầm có chứa lớp đá kẹp mềm

Để giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa sự cố trên xảy ra, bài viết thông qua phần mềm Flac3D xây dựng mô hình khảo sát quá trình biến dạng và phá hủy của nóc hầm dạng hình vòm bán nguyệt có và không có lớp đá kẹp mềm với độ sâu đặt đường hầm tăng 200m đến 700m. | ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Ảnh hưởng độ sâu đặt đường hầm tới ổn định của nóc hầm có chứa lớp đá kẹp mềm Vũ Đức Quyết Khoa Mỏ và Công trình Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Email quyetvu1980@ Tel 84787399888 Tóm tắt Từ khóa Khi nóc hầm có xen kẽ lớp đá kẹp mềm có ảnh hưởng rất lớn đến ổn Biến dạng độ sâu đặt định của nóc hầm. Đặc biệt khi đường hầm nằm ở độ sâu càng lớn thì đường hầm đá kẹp mềm nguy cơ mất ổn định của nóc hầm càng mãnh liệt rất dễ xảy ra sập hầm. phá hủy ổn đinh Để giảm thiểu rủi ro ngăn ngừa sự cố trên xảy ra bài báo thông qua phần mềm Flac3D xây dựng mô hình khảo sát quá trình biến dạng và phá hủy của nóc hầm dạng hình vòm bán nguyệt có và không có lớp đá kẹp mềm với độ sâu đặt đường hầm tăng 200m đến 700m. Kết quả cho thấy khi nóc có lớp đá kẹp mềm biến dạng và phá hủy của nóc hầm tăng mãnh liệt khi độ sâu khai thác gt 300m mức độ ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với nóc không có lớp đá kẹp mềm. Keywords Abstract 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Mô hình thiết lập gồm 5 lớp đá và than với Độ sâu đặt đường hầm vốn có ảnh hưởng các tham số đầu vào thể hiện ở bảng 1 với kích rất lớn đối với ổn định của đường hầm do khi thước chiều rộng 40m cao 40m và dày độ sâu đặt đường hầm càng lớn thì ứng suất đường hầm được bố trí ở giữa mô hình với hình nguyên sinh càng lớn làm gia tăng biến dạng và dạng tiết diện ngang là vòm bán nguyệt tường phá hủy của đường hầm nguy cơ mất ổn định thẳng chiều rộng chiều cao hình đường hầm tăng cao 1 2 3 . Mặt khác khi nóc 1 . Mô hình tính toán được xây dựng bằng phần hầm bị phân lớp hoặc có lớp đá kẹp mềm sẽ mềm Flac3d 7 với điều kiện mặt trên mô hình làm cho nguy cơ tách lớp và mất ổn định của đá đặt tải trọng phân bố đều có giá trị bằng tải vách ngày càng gia tăng 5 6 độ dày của lớp trọng của lớp đất đá phía trên đè nén xuống đá kẹp mềm và khoảng cách của chúng tới nóc z mặt dưới và hai bên hông mô hình được cố hầm có ảnh hưởng rất lớn đến biến dạng và phá định chặt chịu áp lực ngang x y tác dụng. hủy của đường hầm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
207    23    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.