Giải pháp tăng cường các bài báo khoa học của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh hướng đến công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín

Bài viết với mong muốn giúp cho những nhà nghiên cứu trẻ mới bước chân vào con đường khoa học để tự vạch ra mục tiêu cũng như phương pháp nghiên cứu sao cho phù hợp với những chuẩn mực quốc tế, đồng thời có thể giúp các chuyên gia, những nhà nghiên cứu đã có kinh nghiệm cũng tham khảo để tự đánh giá những nghiên cứu của bản thân và hướng dẫn cho những sinh viên, học viên của mình hướng đến con đường nghiên cứu chuẩn mực. | ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Giải pháp tăng cường các bài báo khoa học của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh hướng đến công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín Hà Thị Ngọc Mai Phạm Đức Thang 1 P. KHCN amp QHQT Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Email nckh@ Tel 84-02033872456 Mobile 0989034824 Tóm tắt Từ khóa Bài báo khoa học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá Công bố quốc tế Định hướng Giải trình nghiên cứu của nhà khoa học và có thể nói đó là sợi chỉ pháp Nghiên cứu khoa học ISI đỏ xuyên suốt quá trình nghiên cứu của họ. Một công trình SCOPUS Tạp chí quốc tế nghiên cứu chỉ được coi là có giá trị khoa học khi kết quả của nó được viết thành các bài báo đăng trên các tạp chí hoặc báo cáo ở các hội nghị khoa học quốc tế được thẩm định về chuyên môn thông qua phản biện của nhiều chuyên gia. Do vậy việc công bố nghiên cứu trên các tạp chí tập san quốc tế có thể được coi như sinh mệnh của nhà khoa học. Để chuẩn bị cho quá trình công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín việc đầu tiên và quan trọng là tác giả cần tìm hiểu danh mục các tạp chí khoa học được công nhận và đặc biệt là danh mục các tạp chí quốc tế có uy tín. Giới khoa học thường phấn đấu để công bố nghiên cứu trên các tạp chí thuộc ISI hoặc Scopus do sự uy tín của nó cùng với hệ thống bình duyệt khó khăn chất lượng. Bài viết với mong muốn giúp cho những nhà nghiên cứu trẻ mới bước chân vào con đường khoa học để tự vạch ra mục tiêu cũng như phương pháp nghiên cứu sao cho phù hợp với những chuẩn mực quốc tế đồng thời có thể giúp các chuyên gia những nhà nghiên cứu đã có kinh nghiệm cũng tham khảo để tự đánh giá những nghiên cứu của bản thân và hướng dẫn cho những sinh viên học viên của mình hướng đến con đường nghiên cứu chuẩn mực. Abstract Keywords Articles play an important role in research process of International publication scientists. It can be called a red thread throughout scientists Orientation Solution Scientific research process. A research is only .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
163    10    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.