Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của lưu học sinh Lào tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Bài viết chỉ ra thực trạng khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của lưu học sinh Lào tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và đề xuất các kiến nghị để giúp lưu học sinh Lào vượt qua khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập, đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt hơn trong nhà trường . | ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của lưu học sinh Lào tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Cao Hải An Phòng Tổ chức - Cán bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Email Tel Tóm tắt Từ khóa Lưu học sinh Lào hiện đang học tập tại trường Đại học Công Khó khăn tâm lý Khó khăn tâm lý nghiệp Quảng Ninh phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trong hoạt động học tập Lưu học trình học tập tại Việt Nam. Các em phải làm quen với ngôn ngữ sinh Lào Tâm lý học. mới môi trường sống mới phương thức học tập mới lượng kiến thức ngày càng tăng. Điều này đã gây không ít những khó khăn tâm lý cho lưu học sinh Lào trong quá trình học tập. Bài báo chỉ ra thực trạng khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của lưu học sinh Lào tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và đề xuất các kiến nghị để giúp lưu học sinh Lào vượt qua khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt hơn trong nhà trường. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ từ đó có cơ sở đề ra các biện pháp để khắc phục những KKTL trong HĐHT của LHS Lào đồng Cuộc sống của con người nói chung và của thời giúp các em ý thức đầy đủ về KKTL sẽ gặp sinh viên nói riêng là dòng chảy các hoạt động. phải trong HĐHT tự tìm ra cho bản thân cách Trong đó hoạt động học tập có vai trò rất quan thức học tập hợp lý là việc làm rất cần thiết nhằm trọng đối với việc hình thành và phát triển nhân góp phần nâng cao kết quả học tập của LHS Lào cách của sinh viên. Đối với lưu học sinh Lào LHS khi học tập tại nhà trường. hiện đang học tập tại Việt Nam cũng vậy. Khi bước vào ngưỡng cửa các trường Đại 2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN học dường như tất cả mọi thứ đối với lưu học . Khó khăn tâm lý sinh Lào đều khác xa với môi trường sống và học tập ở phổ thông nội dung chương trình ngày Theo từ điển tiếng Việt khó khăn có càng nhiều phương pháp học tập đòi hỏi phải có nghĩa là sự trở ngại hoặc sự thiếu thốn. tính sáng tạo Mặt khác các em được tập trung Trong từ điển Anh - Việt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.