Phương ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết “Con nhà nghèo” của Hồ Biểu Chánh (xét trên bình diện ngữ âm và từ vựng)

Trong bài viết này, người viết sẽ khảo sát, thống kê phương ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết “Con nhà nghèo” của Hồ Biểu Chánh trên hai phương diện ngữ âm và từ vựng để thấy rằng ông đã góp phần làm phong phú thêm cho ngôn ngữ toàn dân bằng chính vốn phương ngữ của mình. | XUÂN CANH TÝ 2020 PHƯƠNG NGỮ NAM BỘ TRONG TIỂU THUYẾT CON NHÀ NGHÈO CỦA HỒ BIỂU CHÁNH XÉT TRÊN BÌNH DIỆN NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG ThS. NGUYỄN THÚY DIỄM TÓM TẮT Phương ngữ Nam Bộ là một dạng biến thể địa phương của ngôn ngữ toàn dân thường được các nhà văn vận dụng một cách khéo léo để tái hiện một cách chân thật sống động hiện thực xã hội và mang tác phẩm đến gần hơn với độc giả. Hồ Biểu Chánh là một trong số những tác giả đặc biệt thành công trong lĩnh vực này. Trong bài viết này người viết sẽ khảo sát thống kê phương ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết Con nhà nghèo của Hồ Biểu Chánh trên hai phương diện ngữ âm và từ vựng để thấy rằng ông đã góp phần làm phong phú thêm cho ngôn ngữ toàn dân bằng chính vốn phương ngữ của mình. Từ khóa Phương ngữ Nam Bộ Hồ Biểu Chánh Con nhà nghèo SUMMARY Southern dialect is a form of local variation of the universal language often used skillfully by writers to reproduce honestly lively social reality and bring works closer to readers. Ho Bieu Chanh is one of the most successful authors in this field. In this article the writer will examine and statistics the Southern dialect in Ho Bieu Chanh s novel Con nha ngheo in both phonetic and vocabulary to see that he contributed to enrich the universal language by the capital of its own dialect. Key words dialet Southern Ho Bieu Chanh Con nha ngheo 1. Mở đầu Phương ngữ Nam Bộ là biến thể ngôn ngữ mang đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước là một nét văn hóa đặc sắc về phương thức sinh hoạt giao tiếp ứng xử của con người nơi đây. Việc khai thác giá trị của phương ngữ Nam Bộ trong tác phẩm đã làm nên tên tuổi của không ít tác giả như Bình Nguyên Lộc Sơn Nam Nguyễn Quang Sáng Nguyễn Thi Đoàn Giỏi Anh Đức Nguyễn Ngọc Tư Dạ Ngân nhưng người đi đầu phải kể đến nhà văn Hồ Biểu Chánh. Với tần số xuất hiện khá dày đặc phương ngữ Nam Bộ giúp tiểu thuyết của tác giả này dễ đi vào lòng người bởi ngôn từ bình dân gần gũi dễ cảm nhận trong đó có thể kể đến tác phẩm Con nhà nghèo 1930 . 2. Nội dung . Khái niệm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    14    1    29-06-2022
120    26    1    29-06-2022
189    66    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.