Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Trong hoạt động ngân hàng hiện nay, việc ứng dụng công nghệ tin học tạo nên nền tảng vật chất kỹ thuật cho việc triển khai đa dạng các nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng hiện đại, cung cấp các tiện ích mới thuận lợi cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều đó, ngành ngân hàng đã cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đẩy lên mức độ cao hơn với dự án hiện đại hóa ngành ngân hàng. | XUÂN KỶ HỢI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ĐỖ HỒNG PHƯƠNG TÓM TẮT Trong hoạt động ngân hàng hiện nay việc ứng dụng công nghệ tin học tạo nên nền tảng vật chất kỹ thuật cho việc triển khai đa dạng các nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng hiện đại cung cấp các tiện ích mới thuận lợi cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều đó ngành ngân hàng đã cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều năm qua đặc biệt trong những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đẩy lên mức độ cao hơn với dự án hiện đại hóa ngành ngân hàng. Không nằm ngoài xu thế chung đó Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đang phấn đấu đuổi kịp với các ngân hàng tiên tiến trong việc đưa ra các tiện ích ngân hàng mới đồng thời không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm và các loại hình dịch vụ trong đó có dịch vụ ngân hàng điện tử. Lợi ích đem lại từ ngân hàng điện tử là rất lớn cho khách hàng ngân hàng và cho nền kinh tế nhờ vào tiện ích nhanh chóng và chính xác của các giao dịch điện tử. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là một trong những biện pháp để tăng vị thế cạnh tranh của một ngân hàng trên thị trường. Việc triển khai thành công dịch vụ ngân hàng điện tử còn khẳng định sự tiên tiến trong áp dụng kỹ thuật công nghệ mới của ngân hàng làm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và mở ra nhiều cơ hội mới cho ngân hàng. Từ khóa Internet Banking ngân hàng điện tử phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. SUMMARY In today s banking operations the application of information technology creates the material and technical foundation for the diversification of modern banking services and professional knowledge providing new convenient facilities for individual customers and businesses. Recognizing that obviously the banking sector has been trying to apply information technology for many years especially in recent years the application of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    17    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.