Ứng dụng luật kết hợp khai phá dữ liệu hỗ trợ định hướng việc làm

Sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng CNTT ở hầu hết các lĩnh vực đồng nghĩa với lượng dữ liệu đã được thu thập và lưu trữ ngày càng lớn. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) truyền thống chỉ khai thác được một lượng thông tin nhỏ không còn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu, những thách thức mới. Trong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu kỹ thuật phát hiện tri thức trong CSDL việc làm và hỗ trợ định hướng xu hướng việc làm cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. | XUÂN CANH TÝ 2020 ỨNG DỤNG LUẬT KẾT HỢP KHAI PHÁ DỮ LIỆU HỖ TRỢ ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM ThS. NGÔ VĂN LINH TÓM TẮT Sự phát triển của công nghệ thông tin CNTT và ứng dụng CNTT ở hầu hết các lĩnh vực đồng nghĩa với lượng dữ liệu đã được thu thập và lưu trữ ngày càng lớn. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu CSDL truyền thống chỉ khai thác được một lượng thông tin nhỏ không còn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu những thách thức mới. Trong phạm vi bài báo này tác giả nghiên cứu kỹ thuật phát hiện tri thức trong CSDL việc làm và hỗ trợ định hướng xu hướng việc làm cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Từ khóa Khai phá dữ liệu luật kết hợp Data Mining Association Rule Thuật toán Apriori SUMMARY The development of information technology IT and IT applications in almost every field means the amount of data collected and stored is increasing. Traditional database management systems databases only exploit a small amount of information that no longer meets new requirements and challenges. In this paper the author researches the technique of knowledge discovery in the job database and supports the employment trend orientation for students of Long An University of Economics and Industry Key words Data mining association law Data Mining Association Rule Apriori Algorithm 1. Giới thiệu Cùng với việc tăng không ngừng khối lượng dữ liệu các hệ thống thông tin cũng được chuyên môn hóa phân hoạch theo các lĩnh vực ứng dụng như sản xuất tài chính buôn bán thị trường . Như vậy bên cạnh chức năng khai thác dữ liệu có tính chất tác nghiệp sự thành công trong kinh doanh không còn là năng suất của các hệ thống thông tin nữa mà là tính linh hoạt và sẵn sàng đáp lại những yêu cầu trong thực tế CSDL cần đem lại những tri thức hơn là chính những dữ liệu đó. Lúc này các mô hình CSDL truyền thống và ngôn ngữ SQL đã cho thấy không có khả năng thực hiện công việc này. Để lấy được tri thức trong khối dữ liệu khổng lồ này người ta đã đi tìm những kỹ thuật có khả năng hợp nhất các dữ liệu từ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    5    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.