Nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Bài viết trình bày thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2017; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang. | TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 24 Tháng 7 2020 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH TIỀN GIANG Nguyễn Văn Phong Học viên Cao học Trường ĐH KTCN Long An TÓM TẮT Thuế thu nhập cá nhân là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước Luật Thuế thu nhập cá nhân có phạm vi điều chỉnh rộng bao quát hầu hết các khoản thu nhập có thể đưa vào đối tượng chịu thuế đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của cá nhân và phù hợp với thông lệ quốc tế. Thuế thu nhập cá nhân là sắc thuế có độ nhạy cảm cao vì là loại thuế có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người nộp thuế và hầu hết các cá nhân trong xã hội. Chính vì vậy thời gian qua đã có nhiều đề tài nghiên cứu để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế nâng cao nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân tại Tổng cục Thuế cũng như các địa phương trong cả nước. Tại Cục Thuế tỉnh Tiền Giang tỷ trọng số thu về thuế thu nhập cá nhân so với tổng số thu ngân sách nhà nước có xu hướng giảm qua từng năm năm 2015 là 9 49 năm 2016 giảm còn 8 91 và năm 2017 là 6 96 . Qua quá trình thu thập phân tích số liệu tính toán các tiêu chí về đánh giá hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục Thuế tỉnh Tiền Giang tác giả đã tìm ra một số điểm hạn chế trong hoạt động này tại đơn vị như quản lý đăng ký thuế quản lý kê khai thu nộp thuế thanh tra kiểm tra thuế. Từ đó tác giả đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để khắc phục những hạn chế nói trên và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thuế thu nhập cá nhân tại đơn vị. Từ khóa Quản lý thuế thuế thu nhập cá nhân hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân. SUMMARY Personal income tax is a highly sensitive tax because it is directly related to the interests of taxpayers and most individuals in society. Therefore in recent years there have been many research projects to contribute to improving the efficiency of tax administration raising the income from personal income tax at the General Department of Taxation as well as localities throughout the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    9    1    27-06-2022
126    18    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.