Luận văn Thạc sĩ Luật học: Vai trò của luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Mục đích nghiên cứu của đề tài này là làm sáng tỏ về mặt lý luận vai trò của luật sư trong giai đoạn điều tra án hình sự ở Việt Nam, chỉ ra được nguyên ngân khách quan, chủ quan dẫn đến thực trạng "vai trò hạn chế của luật sư", đồng thời đưa ta những khuyến nghị và giải pháp cho việc nâng cao vai trò của luật sư trong giai đoạn này. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    363    2    18-07-2024
103    158    5    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.