Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực thi pháp luật về đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xây dựng cơ sở lý luận về thực thi pháp luật về ĐKKD trên địa bàn TP Hà Nội; phân tích thực trạng thực thi pháp luật về ĐKKD trên địa bàn TP Hà Nội; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thực thi pháp luật về ĐKKD trên địa bàn TP Hà Nội. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THỦY THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã số 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. PHAN THỊ THANH THỦY HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Nội dung được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực được thu thập tổng hợp từ các tài liệu có liên quan. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng Khoa học nhà trường Khoa Đào tạo sau đại học và Ban Giám hiệu Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội tháng năm 2015 Ngƣời thực hiện Nguyễn Thị Thủy LỜI CẢM ƠN Trong quá triǹ h ho ̣c tâ ̣p và thực hiện công trình nghiên cứu này tôi đã nhâ ̣n đươ ̣c sự quan tâm hướng dẫn nhiệt tình của các Thầ y Cô giáo Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội sự giúp đỡ và tạo mọi điều kiện của các đồng nghiệp thuộc Sở KH amp ĐT TP Hà Nội của Cục Quản lý ĐKKD Bộ KH amp ĐT . Với lòng kính tro ̣ng và biế t ơn sâu sắ c tôi xin đươ ̣c bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Thầy Cô giáo của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Lãnh đạo các cấp và đồng nghiệp thuộc Sở KH amp ĐT TP Hà Nội. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Tiến sỹ Phan Thanh Thủy - giáo viên hướng dẫn người đã trực tiếp truyền đạt những kiến thức bài giảng và tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu khoa học để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Với tình cảm thân thương nhất tôi xin cảm ơn gia điǹ h tôi những người thân luôn bên ca ̣nh đô ̣ng viên chia sẻ dành thời gian cho tôi để hoàn thành khóa học và công trình nghiên cứu này với kết quả cao nhất. Mặc dù cũng đã có rất nhiều cố gắng song khả năng nghiên cứu của bản thân còn hạn chế hơn nữa đây là đề tài nghiên cứu mới nên chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định do vậy tác giả rất mong nhận được những ý kiến góp ý chân thành từ các Thầy Cô giáo đồng nghiệp và các bạn để tiếp tục hoàn thiện công trình nghiên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.