Yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua giày thể thao của sinh viên

Nghiên cứu được thực hiện nhằm làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua giày chính hãng của sinh viên. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp khảo sát. Mẫu nghiên cứu gồm 303 sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo! | Working Paper - Vol 1 No 3 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA GIÀY THỂ THAO CỦA SINH VIÊN Nguyễn Xuân Tùng1 Sinh viên Kinh tế đối ngoại - K53 Viện KT amp KDQT Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Việt Nam Nguyễn Hương Giang Dương Minh Tâm Sinh viên CTTT KT - K58 Viện KT amp KDQT Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Việt Nam Trần Thu Trang Giảng viên Viện Kinh tế amp Kinh doanh Quốc tế Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Việt Nam Tóm tắt Nghiên cứu được thực hiện nhằm làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua giày chính hãng của sinh viên. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp khảo sát. Mẫu nghiên cứu gồm 303 sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy ý định mua giày chính hãng của sinh viên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính bao gồm thái độ chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi. Dựa trên kết quả nghiên cứu nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp giúp các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giày thể thao thu hút khách hàng sinh viên cũng như cải thiện doanh thu từ đối tượng khách hàng này. Từ khóa Ý định mua hàng Hành vi người tiêu dùng Lý thuyết hành vi có kế hoạch Giày thể thao Sinh viên. FACTORS INFLUENCE PURCHASE INTENTION OF STUDENTS REGARDING SPORT SHOES Abstract The research was conducted with the purpose of analyzing the factors influencing students purchase intention as regards authentic sport shoes. The data was collected with the application of 1 Tác giả liên hệ Email tungxuan0111@. FTU Working Paper Series Vol. 1 No. 3 06 2021 124 survey methodology. The research sample consisted of 303 undergraduates from different universities within the area of Hanoi city. The reasearch concluded that the purchase intention of students regarding authentic sport shoes are subject to 3 main influences including attitude subjective norms and perceived behavioral control. Given such a scientific result the research group proposes certain solutions helping trading businessment and production companies to

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    70    4    09-12-2023
539    48    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.