Nghiên cứu thành phần hóa học trong vỏ quả Dó bầu (Aquilaria crassna pierre Ex Lecomte)

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thành phần hóa học từ vỏ quả Dó bầu và xác định cấu trúc các hợp chất phân lập bằng phương pháp so chuẩn với phương pháp HPLC và phổ MS, NMR. Kết quả, phân lập được 12 hợp chất và định danh được 7 hợp chất từ vỏ quả Dó bầu. | Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XIX năm 2017 Kỷ yếu khoa học NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG VỎ QUẢ DÓ BẦU AQUILARIA CRASSNA PIERRE EX LECOMTE Phạm Nguyễn Minh Thư Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Tác giả liên hệ TÓM TẮT Thời gian gần đây Dó bầu trở thành một loài cây được trồng phổ biến ở nước ta do mang lại hiệu quả cao kinh tế. Ngoài việc khai thác trầm người trồng Dó bầu còn phụ thu nguồn lá và sử dụng như một loại trà. Mặc dù quả Dó bầu với nguồn nguyên liệu dồi dào nhưng chưa được nghiên cứu ở Việt Nam. Do đó mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thành phần hóa học từ vỏ quả Dó bầu và xác định cấu trúc các hợp chất phân lập bằng phương pháp so chuẩn với phương pháp HPLC và phổ MS NMR. Kết quả phân lập được 12 hợp chất và định danh được 7 hợp chất từ vỏ quả Dó bầu. Từ khóa Aquilaria crassna saponin triterpen cucurbitacin. INVESTIGATION OF THE CHEMICAL COMPONENTS FROM FRUIT OF AQUILARIA CRASSNA PIERRE EX LECOMTE THYMELAEACEAE Pham Nguyen Minh Thu University of Medicine and Pharmacy Ho Chi Minh City Corresponding Author ABSTRACT In the recent years Aquilaria crassna becomes a popular cultivated plant due to its significant economic benefit. Beside agarwood production its leaves are also used as herbal tea. However fruits of A. crassna have not been studied yet. In this study principal compounds were isolated from fruits of this plant and the structures of isolated compounds were identified by HPLC with standards or elucidated by MS and NMR spectroscopy methods. In conclusion 12 compounds were isolated and 7 compounds were identified from A. crassna fruits. Keywords Aquilaria crassna saponin triterpen cucurbitacin. TỒNG QUAN Các tỉnh thành như Bình Phước Đồng Nai Hiện nay xã hội ngày càng phát triển con đang đẩy mạnh việc trồng trọt và sản xuất. người có xu hướng quay về sử dụng thuốc có Ngoài việc khai thác trầm người trồng Dó nguồn gốc tự nhiên sử dụng dược liệu trong bầu còn phụ thu nguồn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    203    2    09-12-2023
4    64    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.