Quản trị lợi nhuận và biến động đồng bộ giá cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Biến động đồng bộ giá cổ phiếu (hay còn gọi là hiện tượng đồng biến động giá cổ phiếu) đo lường mức độ biến động theo cùng một xu hướng (biến động hệ thống) của giá cổ phiếu trong cùng một thị trường; Phụ thuộc vào mức độ thông tin phản ánh trong giá cổ phiếu. Mục tiêu của nghiên cứu này không chỉ thúc đẩy sự hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài mà còn bảo vệ tốt các khoản đầu tư trong nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam. | Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XIX năm 2017 Kỷ yếu khoa học QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN VÀ BIẾN ĐỘNG ĐỒNG BỘ GIÁ CỔ PHIẾU NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Nguyễn Thị Hoàng Thương Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng Tác giả liên lạc hthuong144@ TÓM TẮT Biến động đồng bộ giá cổ phiếu hay còn gọi là hiện tượng đồng biến động giá cổ phiếu đo lường mức độ biến động theo cùng một xu hướng biến động hệ thống của giá cổ phiếu trong cùng một thị trường phụ thuộc vào mức độ thông tin phản ánh trong giá cổ phiếu. Nghiên cứu của Roll 1988 cho rằng biến động đồng bộ giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi thông tin liên quan đến giá trị công ty nghiên cứu này kể từ khi công bố đã thu hút sự quan tâm đáng kể của nhiều nhà học thuật trên thế giới. Trong khi đó Jin amp Myers 2006 cho rằng môi trường thiếu minh bạch liên quan trực tiếp đến việc giảm giá cổ phiếu như là một kết quả của việc tích góp các thông tin tiêu cực liên quan đến đặc thù công ty. Điều này dẫn đến việc giá cổ phiếu trên thị trường không mang tính thông tin cao và có xu hướng biến động đồng bộ cao với thị trường. Liên kết những mối quan hệ này tác giả đã tìm ra mối liên hệ giữa quản trị lợi nhuận một trong những nhân tố quan trọng của minh bạch công ty với hiện tượng biến động đồng bộ giá cổ phiếu trong giai đoạn 2007-2014. Theo điều tra của tác giả đây gần như là một trong những nghiên cứu tiên phong ở thị trường Việt Nam. Kết quả hồi quy chính cho thấy mức ý nghĩa thuyết phục cùng với mức độ tin cậy đáng kể ở cả 2 biến chính với kết luận rằng quản trị lợi nhuận có và biến động đồng bộ giá cổ phiếu có tác động cùng chiều. Hay nói cách khác khi các nhà đầu tư có xu hướng tập trung nhiều vào thông tin đặc thù của công ty rủi ro đồng biến động giá cổ phiếu cũng như mức độ quản trị lợi nhuận sẽ giảm. Kết quả là sự minh bạch của các công ty niêm yết ở thị trường Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể và thị trường trở nên hiệu quả hơn là động lực để nâng hạng thị trường .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.