Nghiên cứu kết hợp một số thảo dược nhằm điều trị đái tháo đường type 2, ngăn ngừa biến chứng và ứng dụng trong bào chế thực phẩm chức năng

Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát các hoạt tính sinh học có tác dụng điều trị đái tháo đường type 2 và ngăn ngừa một số biến chứng, trên lá của các cây sake (Artocarpus altilis (Park.) Fosb.), ổi (Psidium guajava L.) và nở ngày đất (Gomphrena celosioides Mart.). Ổi cho giá trị IC50 ức chế enzyme α-glucosidase thấp nhất (1,98 µg/mL) và cũng là cây có khả năng kháng oxy hóa tôt nhất với IC50 là 17,23 µg/mL. | Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học NGHIÊN CỨU KẾT HỢP MỘT SỐ THẢO DƯỢC NHẰM ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 NGĂN NGỪA BIẾN CHỨNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀO CHẾ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG Nguyễn Ngọc Đoan Trinh Trường Đại học Bách Khoa Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc 1414190@ TÓM TẮT Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát các hoạt tính sinh học có tác dụng điều trị đái tháo đường type 2 và ngăn ngừa một số biến chứng trên lá của các cây sake Artocarpus altilis Park. Fosb. ổi Psidium guajava L. và nở ngày đất Gomphrena celosioides Mart. . Ổi cho giá trị IC50 ức chế enzyme α-glucosidase thấp nhất 1 98 µg mL và cũng là cây có khả năng kháng oxy hóa tôt nhất với IC50 là 17 23 µg mL. Trong khi đó nở ngày đất thể hiện khả năng kháng viêm tốt nhất trong ba dược liệu với IC20 là 5 13 µg mL. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ theo khối lượng 1 3 1 của sake ổi nở ngày đất cho các hoạt tính sinh học rất tốt giá trị IC50 ức chế enzyme α-glucosidase kháng oxy hóa và và IC20 kháng viêm lần lượt là 6 32 µg mL 27 95 µg mL và 92 61 µg mL. Từ đó có thể thấy tiềm năng của mẫu kết hợp 1 3 1 trong việc áp dụng vào bào chế trà túi lọc nhằm điều trị bệnh và ngăn ngừa biến chứng bệnh đái tháo đường type 2. Từ khóa Đái tháo đường type 2 thực phẩm chức năng sake ổi nở ngày đất α- glucosidase kháng oxy hóa kháng viêm. HERBAL COMBINATION IN TREATMENT OF DIABETES TYPE 2 PREVENTION OF ITS COMPLICATIONS AND DIETARY SUPPLEMENTS APPLICATION Nguyen Ngoc Doan Trinh University of Technology VNU Ho Chi Minh City Corresponding Author 1414190@ ABSTRACT Some biological activities of leaves of Artocarpus altilis Park. Fosb. Psidium guajava L. and Gomphrena celosioides Mart. were investigated. The results showed that while Psidium guajava L. exhibits the strongest inhibition of α- glucosidase activity IC50 1 98 µg mL and also the strongest antioxidant activity IC50 17 23 µg mL Gomphrena celosioides Mart. displays the strongest .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.