Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Tuấn

Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 Chỉ số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Chỉ số thời gian; Chỉ số không gian; Hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo! | THỐNG KÊ MÔ TẢ CHƯƠNG 6. CHỈ SỐ THỐNG KÊ MÔ TẢ 1. Những vấn đề chung . Khái niệm Chương 6. CHỈ SỐ Là phương pháp biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của một vấn đề hiện tượng kinh tế - xã hội 1. Giới thiệu biến ngẫu nhiên . 2. Chỉ số thời gian 3. Chỉ số không gian 4. Hệ thống chỉ số 1. Những vấn đề chung 1. Những vấn đề chung . Phân loại . Phân loại Dựa vào quy chiếu Dựa vào quy mô - Chỉ số thời gian đo lường so sánh sự thay đổi - Chỉ số cá thể đo lường so sánh sự thay đổi giữa giữa những vấn đề hiện tượng ở cùng một không gian những cá thể của vấn đề hiện tượng. nhưng khác nhau về thời gian. - Chỉ số tổng hợp đo lường so sánh sự thay đổi - Chỉ số không gian đo lường so sánh sự thay đổi một số hoặc toàn thể vấn đề hiện tượng. những vấn đề hiện tượng ở cùng một thời gian nhưng khác nhau về không gian. 1. Những vấn đề chung 2. Chỉ số thời gian . Phân loại Dựa vào tính chất - Chỉ số chỉ tiêu về lượng khối lượng số lượng . Chỉ số cá thể đo lường so sánh sự thay đổi về lượng của vấn đề . Chỉ số tổng hợp chung hiện tượng. VD chỉ số khối lượng hàng hóa sản xuất khối lượng hàng hóa tiêu thụ .. - Chỉ số chỉ tiêu về chất đo lường so sánh sự thay đổi về chất của vấn đề hiện tượng. VD chỉ số giá thành chỉ số giá cả .. Nguyễn Hoàng Tuấn soạn thảo 1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CHƯƠNG 6. CHỈ SỐ . Chỉ số cá thể . Chỉ số cá thể . Chỉ số giá cả . Chỉ số giá cả Công thức Ví dụ Số liệu về giá bán trung bình ngàn đồng Gọi giá cả một mặt hàng i ở kỳ nghiên cứu kỳ gốc kg của loại gạo thường trên thị trường từ năm 2004 là p1 và p0 chỉ số cá thể giá cả chỉ số về chất cá thể đến 2009 trong bảng sau Năm Giá bán ngàn đồng kg p ip 1 2004 2005 p0 2006 2007 2008 2009 . Chỉ số cá thể . Chỉ số cá thể . Chỉ số khối lượng . Chỉ số khối lượng Công thức Ví dụ Số liệu khối lượng bia được sản xuất ở Việt Gọi khối lượng một mặt hàng ở kỳ nghiên cứu kỳ Nam từ năm 2004 đến 2009 chọn kỳ gốc là năm 2004 gốc là q1 và q0 chỉ số cá thể .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    83    1    25-06-2024
2    552    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.