Luật văn Thạc sĩ Luật học: Các yêu cầu hợp pháp và hợp lý đối với quyết định hành chính

Mục tiêu của đề tài là làm rõ các yêu cầu, đặc điểm, tính chất và vai trò của tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính; làm rõ mối quan hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý; đánh giá được hiện trạng đáp ứng các yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính trên thực tế; đánh giá những điều kiện để thực hiện các yêu cầu đó; đánh giá được những nguyên nhân và khó khăn trong việc thực hiện các yêu cầu đã nêu, . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ THỊ THU THUỶ CÁC YÊU CẦU HỢP PHÁP VÀ HỢP LÝ ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ THỊ THU THUỶ CÁC YÊU CẦU HỢP PHÁP VÀ HỢP LÝ ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử và Nhà nƣớc và pháp luật Mã số 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học GS. TS. PHẠM HỒNG THÁI HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƢỜI CAM ĐOAN Vũ Thị Thu Thuỷ LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới . Phạm Hồng Thái đã hướng dẫn và có ý kiến chỉ dẫn quý báu trong quá trình tác giả làm luận văn Các yêu cầu hợp pháp và hợp lý đối với quyết định hành chính Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Chủ nhiệm các thầy giáo cô giáo đã tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức và toàn thể cán bộ nhân viên của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho tác giả trong thời gian học tập và nghiên cứu để hoàn thành chương trình cao học. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các cơ quan hữu quan các đồng nghiệp bạn bè và gia đình đã động viên quan tâm và tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành chương trình học tập và bản luận văn này. Trân trọng cảm ơn MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YÊU CẦU HỢP PHÁP VÀ HỢP LÝ ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH . 5 . Khái quát chung về quyết định hành chính . 5 . Khái niệm đặc điểm. 5 . Phân loại

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
242    135    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.