Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Cải tiến nội dung bài giảng, đổi mới phương pháp dạy học thông qua chủ đề Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Mục đích nghiên cứu đề tài là đưa ra hệ thống cơ sở lý luận về việc cải tiến nội dung bài giảng, đổi mới phương pháp dạy học thông qua chủ đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Tên sáng kiến CẢI TIẾN NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THÔNG QUA CHỦ ĐỀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ Tác giả sáng kiến Nguyễn Thị Loan. Mã sáng kiến 1 Vĩnh Phúc tháng 2 năm 2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Trong giáo dục việc cải tiến nội dung bài giảng đổi mới phương pháp dạy học là vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay đổi mới từ mục tiêu chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ nội dung nặng tính hàn lâm sang nội dung có tính thực tiễn cao từ phương pháp truyền thụ một chiều sang phương pháp dạy học tích cực. Như vậy khác với dạy học định hướng nội dung dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh là tổ chức cho học sinh hoạt động học. Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức tập trung dạy cách học cách nghĩ khuyến khích tự học tạo cơ sở để người học cập nhật và đổi mới tri thức kĩ năng phát triển năng lực giúp học sinh biết vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chính vì vậy mỗi giáo viên cần lập kế hoạch dạy học hướng đến các vấn đề trên gợi mở giúp học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề nhất là các vấn đề thực tiễn hướng đến phát triển năng lực học sinh. Dưới đây là một chủ đề mà kế hoạch dạy học mà tôi đã soạn theo định hướng như vậy. Tôi thấy trước các bài toán về giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhấtcòn nhiều học sinh lúng túng. Vì vậy cần có tài liệu giới thiệu cơ sở lý thuyết phân ra các dạng bài bị cho các em kiến thức tư duy linh hoạt để giải quyết các bài toán dạng vi li do đo ma tôi đa chon đê tai ́ ̀ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ̀ Cải tiến nội dung bài giảng đổi mới phương pháp dạy học thông qua chủ đề Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số . 2. Tên sáng kiến Cải tiến nội dung bài giảng đổi mới phương pháp dạy học thông qua chủ đề Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số . 3. Tác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.