Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Lựa chọn một số bài tập nâng cao thể lực chung và chuyên môn trong môn chạy ngắn cho học sinh khối 10 trường THPT Sáng Sơn

Mục đích của đề tài nhằm nâng cao thành tích trong chạy cự ly ngắn cho đối tượng là học sinh lớp 10 trung học phổ thông. Đồng thời rút ra kinh nghiệm về phương pháp để giảng dạy bộ môn chạy ngắn ở các năm học sau được tốt hơn. Giúp học sinh nâng cao sức khỏe, thể lực hoàn thiện khả năng vận động và yêu thích môn học hơn. | BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Giáo dục thể chất trong trường học là một mặt giáo dục quan trọng không thể thiếu được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo góp phần thực hiện mục tiêu Nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân lực đào tạo nhân tài cho đất nước để cho mỗi công dân nhất là thế hệ trẻ có điều kiện Phát triển cao về trí tuệ cường tráng về thể chất phong phú về tinh thần trong sáng về đạo đức . Để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Giáo dục thể chất học đường thực sự có vị trí quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện hoàn thiện về nhân cách trí tuệ và thể chất để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước giữ vững và tăng cường an ninh quốc phòng. Muốn phát triển được phong trào thể dục thể thao của đất nước không thể coi nhẹ vai trò của giáo dục thể chất trong trường học. Chạy ngắn là một môn thể thao được giảng dạy trong trường phổ thông và được thi đấu rộng rãi ở các cấp cả địa phương và cấp tỉnh. Trường THPT Sáng sơn sau 40 năm thành lập đã tham gia thi đấu nhiều giải nhưng chưa giành được thành tích như mong muôn. Trong thi đ ́ ấu thành tích của đội tuyển vẫn chưa thực sự tốt. Một trong những nguyên nhân phải nói tới là thể lực chung và chuyên môn của các em vẫn còn nhiều hạn chế. Bởi vậy việc tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao thể lực chung và chuyên môn trong môn chạy ngắn cho học sinh trường THPT Sáng Sơn là điều cần thiết. Với thời gian công tác tại trường THPT Sáng Sơn tôi xin phép được đưa ra sáng kiến kinh nghiệm về Lựa chọn một số bài tập nâng cao thể lực chung và chuyên môn trong môn chạy ngắn cho học sinh khối 10 trường THPT Sáng Sơn với mục đích nâng cao hơn nữa thành tích học tập và thi đấu của học sinh. 2. Tên sáng kiến Lựa chọn một số bài tập nâng cao thể lực chung và chuyên môn trong môn chạy ngắn cho học sinh khối 10 trường THPT Sáng Sơn . 3. Tác giả sáng kiến Họ và tên Nguyễn Thị Thắm Địa chỉ Yên Thạch Sông Lô Vĩnh Phúc 1 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.