Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Xây dựng và giải các bài tập thực tế về “Cấu trúc rẽ nhánh” tin học 11

Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là còn giúp học sinh thích ứng và hoà nhập được với xã hội hiện đại, hình thành và phát triển cho học sinh năng lực tin học để học tập, làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. | MỤC LỤC Nội dung Trang BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Một trong những mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sắp tới của bậc trung học phổ thông là nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển tiếp tục học đại học cao đẳng trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Trong đó giáo dục tin học đóng vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm tiếp nhận mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư và toàn cầu hoá. Tin học có ảnh hưởng lớn đến cách sống cách suy nghĩ và hành động của con người là công cụ hiệu quả hỗ trợ biến việc học thành tự học suốt đời. Môn Tin học còn giúp học sinh thích ứng và hoà nhập được với xã hội hiện đại hình thành và phát triển cho học sinh năng lực tin học để học tập làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những nội dung của tin học là việc lập được các chương trình tự hoạt động cho máy tính máy gia dụng. Và để làm được việc đó cần có một quá trình nghiên cứu học tập về ngôn ngữ lập trình lâu dài qua đó nhà lập trình có thể chọn một ngôn ngữ lập trình thích hợp. Tuy nhiên mọi thứ đều có điểm khởi đầu của nó với học sinh việc học Pascal là khởi đầu cho việc tiếp cận ngôn ngữ lập trình bậc cao. Từ đó các em có thêm một định hướng một niềm đam mê về tin học về nghề nghiệp mà các em chọn sau này. Đồng thời Pascal là một ngôn ngữ học đường . Bản chất viết chương trình là một môn học khó trừu tượng học sinh khó nắm kiến thức. Học sinh muốn nắm được kiến thức phải nắm vững những kiến thức cơ bản của các câu lệnh mà câu lệnh rẽ nhánh là một câu lệnh cơ bản của mọi ngôn ngữ lập trình. Từ thực tiễn giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi các năm tại trường THPT Nguyễn Thái Học tôi thấy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.