Các yếu tố khách quan và chính sách của các quốc gia ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường hydrogen

Bài viết phân tích các yếu tố khách quan (quy mô, cơ cấu nền kinh tế, các rào cản về công nghệ và xã hội) và chính sách, chiến lược của các quốc gia ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường hydrogen. | NĂNG LƯỢNG MỚI TẠP CHÍ DẦU KHÍ Số 12 - 2021 trang 70 - 82 ISSN 2615-9902 CÁC YẾU TỐ KHÁCH QUAN VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÁC QUỐC GIA ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG HYDROGEN Phạm Bá Nam Nghiêm Thị Ngoan Đào Minh Phượng Nguyễn Thị Lan Oanh Tạ Hiền Trang Trần Linh Chi Viện Dầu khí Việt Nam Email nampb@ https Tóm tắt Đến năm 2050 hydrogen xanh lam sản xuất bằng phương pháp SMR có sử dụng công nghệ CCS thu giữ CO2 sẽ chiếm khoảng 18 hydrogen xanh lá từ điện mặt trời chiếm 16 từ điện gió trên bờ chiếm 16 và điện gió ngoài khơi chiếm 9 nguồn cung hydrogen. Nhu cầu hydrogen toàn cầu được dự báo sẽ tăng lên khoảng 158 triệu tấn vào năm 2040 1 . Bài báo phân tích các yếu tố khách quan quy mô cơ cấu nền kinh tế các rào cản về công nghệ và xã hội và chính sách chiến lược của các quốc gia ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường hydrogen. Từ khóa Hydrogen thị trường chính sách chiến lược. 1. Giới thiệu này các quốc gia nhập khẩu hydrogen lớn nhất gồm Bỉ trị giá 60 2 triệu USD Mỹ trị giá 58 triệu USD sản lượng Nguồn cung hydrogen toàn cầu đạt 72 triệu tấn năm 320 2 triệu m Pháp trị giá 8 5 triệu USD Đức trị giá 6 3 2020 và dự báo sẽ tăng lên 158 triệu tấn vào năm 2040. triệu USD sản lượng 16 3 triệu m Hà Lan trị giá 4 8 triệu Trong đó 70 sản lượng được dùng làm nguyên liệu sản USD sản lượng 11 3 triệu m 2 . xuất hóa chất hơn 20 cho lọc dầu 7 cho luyện kim chỉ khoảng 1 được dùng làm nhiên liệu cho giao thông vận Theo IHS hydrogen chiếm 2 tổng cơ cấu năng tải. Hiện tại hydrogen chủ yếu được sản xuất từ các nguồn lượng toàn cầu trong năm 2019. Đến năm 2050 tỷ trọng nguyên liệu khí thiên nhiên và than 1 . này có thể là 5 theo kịch bản thông thường và 8 theo kịch bản nâng cao. Theo DNV hydrogen chủ yếu đang được sản xuất bằng phương pháp khí hóa than coal gasification và 2. Một số rào cản ảnh hưởng đến sự phát triển thị phương pháp SMR steam methane reforming không trường hydrogen sử dụng công nghệ thu giữ carbon

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    80    2    25-07-2024
279    110    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.