Quyết định số 5185/2021/QĐ-BYT

Quyết định số 5185/2021/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sùi mào gà. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. | BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 5185 QĐ BYT Hà Nội ngày 09 tháng 11 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SÙI MÀO GÀ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2009 Căn cứ Nghị định số 75 2017 NĐ CP ngày 20 6 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Theo đề nghị của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu hướng dẫn chẩn đoán điều trị một số bệnh lây truyền qua đường tình dục được thành lập theo Quyết định số 3548 QĐ BYT ngày 22 7 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sùi mào gà thay thế bài bệnh Sùi mào gà sinh dục trong tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu ban hành kèm theo Quyết định số 75 QĐ BYT ngày 13 01 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các Ông Bà Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Tổng Cục trưởng Cục trưởng Vụ trưởng các Tổng Cục Cục Vụ thuộc Bộ Y tế Giám đốc các Bệnh viện Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận THỨ TRƯỞNG Như điều 3 Bộ trưởng để báo cáo Lưu VT KCB. Nguyễn Trường Sơn HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH SÙI MÀO GÀ Ban hành kèm theo Quyết định số 5185 QĐ BYT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 1. ĐẠI CƯƠNG Sùi mào gà hay còn gọi là bệnh mụn cơm ở hậu môn sinh dục do vi rút Human papilloma HPV gây nên. Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp với đặc trưng là các tổn thương dạng nhú lành tính ở cơ quan sinh dục bẹn mu hậu môn quanh hậu môn. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới WHO trong năm 2016 thế giới có khoảng 300 triệu phụ nữ nhiễm HPV. Tại Việt Nam chưa có con số thống kê cụ thể. Sùi mào

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    421    1    01-12-2023
21    46    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.