Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - ThS. Trần Trọng Huy & ThS. Tô Thị Hải Yến

Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 với mục tiêu giúp người học có thể tạo và trình bày văn bản; Thiết kế văn bản; Tạo và chỉnh sửa bảng biểu; Căn chỉnh và in văn bản theo yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo! | BÀI 4 SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT WORD SOẠN THẢO VĂN BẢN ThS. Tô Thị Hải Yến Giảng viên Trường Đại học Ngoại thương 1 MỤC TIÊU BÀI HỌC Tạo và trình bày văn bản. Thiết kế văn bản. Tạo và chỉnh sửa bảng biểu. Căn chỉnh và in văn bản theo yêu cầu. 2 CẤU TRÚC NỘI DUNG . Giới thiệu Microsoft Word . Bảng biểu . Định dạng và chỉnh sửa văn bản . In văn bản . Chèn đối tượng vào văn bản 3 . GIỚI THIỆU MICROSOFT WORD . Khởi động . Nhập dữ liệu . Giới thiệu giao diện . Lưu tệp văn bản . Mở tệp Đóng tệp và thoát khỏi . Microsoft Word 4 . KHỞI ĐỘNG Microsoft Word là trong các ứng dụng của Microsoft Office. Trong chương trình này chúng ta học cách sử dụng Microsoft Office 2013. Chức năng của Microsoft Word là thiết kế các slide thuyết trình. Có thể khởi động Microsoft Word bằng các cách như sau Cách 1 Cách 2 Cách 3 Nhấn kép chuột tại Nhấn chuột phải tại nút Chọn công cụ Search của biểu tượng Microsoft Start Chọn Run HĐH Windows Word trên màn hình nền Sử dụng chuột nhập Nhập khóa tìm kiếm của Windows. đường dẫn tại Open Microsoft Word hoặc sử dụng nút Nhấn kép chuột tại Browse tra cứu vị trí ứng ứng dụng tìm thấy để dụng Microsoft Word mở Microsoft Word. Chọn OK. 5 . MỞ TỆP tiếp theo b. Mở tệp đã lưu Chọn File trên thanh Ribbon Chọn Open Chọn vị trí lưu tệp dữ liệu Chọn tên tệp cần mở Chọn Open. 6 . LƯU TỆP VĂN BẢN Chọn File trên thanh Ribbon Chọn Save nếu lưu tệp lần đầu Save As nếu muốn lưu tệp với tên mới Chọn vị trí lưu tệp trình chiếu Nhập tên tệp văn bản tại mục File Name Chọn Save. 7 . ĐÓNG TỆP VÀ THOÁT KHỎI MICROSOFT WORD Khi không sử dụng tệp văn bản hoặc trước khi thoát khỏi Microsoft Word cần đóng tệp văn bản. Chọn File trên thanh Ribbon Chọn Close để đóng tệp văn bản đang mở Chọn File trên thanh Ribbon Chọn Exit để đóng ứng dụng Microsoft Word. 8 . ĐỊNH DẠNG VÀ CHỈNH SỬA VĂN BẢN . Định dạng văn bản . Chỉnh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
145    39    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.