Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 2 - Trường ĐH Thăng Long

Mục tiêu của bài 2 là hiểu được bảng tần số là gì? Biết cách lập bảng tần số một biến; Biết cách lập bảng tần số hai biến định tính; Hiểu được thông tin mang lại từ bảng tần số. Mời các bạn cùng tham khảo! | XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ XÃ HỘI Bài 2 Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng Bộ môn Toán Đại học Thăng Long Thống kê ứng dụng trong KTXH NỘI DUNG CHÍNH Định nghĩa bảng tần số Bảng tần số một biến Bảng tần số cho hai biến định tính Bài tập luyện tập 2 Mục tiêu Sinh viên có thể Hiểu được bảng tần số là gì Biết cách lập bảng tần số một biến Biết cách lập bảng tần số hai biến định tính. Hiểu được thông tin mang lại từ bảng tần số. Bộ môn Toán Đại học Thăng Long Chap 1-3 Nhóm khách hàng tiềm năng Sau khi đã có dữ liệu về khách hàng trong hệ thống siêu thị. Bạn phải phân loại thế nào để có thể biết được nhóm khách hàng nào là tiềm năng 4 Khái niệm về bảng tần số Bảng tần số là một bảng tổng hợp các giá trị hoặc các khoảng giá trị mà trong đó dữ liệu định lượng có thể rơi vào và số quan sát tần số tỉ lệ phầm trăm chiếm tần suất tương ứng với mỗi giá trị hoặc khoảng giá trị dữ liệu. Chú ý Để có thêm thông tin ta có thể thêm vào bảng tần số cột tần số tích lũy hoặc tần suất tích lũy. 5 Bảng tần số Giá trị Tần số Tần suất Tần số Tần suất tích lũy tích lũy Giá trị 1 Giá trị 2 Giá trị k 6 Có gì khác nhau khi lập bảng tần số cho các biến sau Biến nghề nghiệp Biến số thành viên trong gia đình Biến tuổi Bảng tần số cho biến định tính Giá trị Tần số Tần suất Tần số tích Tần suất tích lũy lũy Giá trị 1 n1 n1 n1 f1 100 f1 n Giá trị 2 n n2 f 2 2 100 n1 n2 f1 f 2 n Giá trị k nk nk f k 100 n1 . nk f1 . f k n Tổng n 1 Bảng tần số biến nghề nghiệp Nghề Tần số Tần suất Tần số Tần suất nghiệp tích lũy tích lũy CNVC 146 146 HSSV 102 248 NVVP 204 452 Khac 48 500 100 Tổng 500 100 Nêu nhận xét về nghề nghiệp của khách hàng ở siêu thị. 10 Bảng tần số biến định lượng Nếu dữ liệu của biến định lượng có ít giá trị thì cách lập bảng tần số giống như biến định tính. Nếu dữ liệu của biến định lượng có quá nhiều giá trị thì việc liệt kê từng giá trị làm bảng tần số dài và mất tác dụng tóm lược thông tin. Trường hợp này ta phải tiến hành phân tổ dữ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.