Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các nước đang phát triển với cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức thương mại thế giới

Nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức thương mại thế giới; Chương 2: Tình hình giải quyết tranh chấp của các nước đang phát triển theo cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức thương mại thế giới; Chương 3: Đánh giá cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức Thương mại thế giới đối với các nước đang phát triển - kinh nghiệm đối với Việt Nam. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ THỊ HÀ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VỚI CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI LUÂN VĂN THẠC SỸ LUẬT Người hướng dẫn khoa học TS. Bùi Xuân Nhự Hà nội 2005 iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN. . . i LỜI CẢM ƠN. . . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT . v DANH MỤC CÁC BẢNG ĐỒ THỊ vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC 4 THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI . KHÁI NIỆM CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 4 . . Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 4 . Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Hiệp định chung về Thuế quan và thương mại . 8 . Những hạn chế của cơ chế giải quyết tranh chấp của GATT và sự cần thiết ra đời một cơ chế giải quyết tranh chấp thiết thực và hữu hiệu - cơ chế của WTO 16 . CƠ QUAN VÀ NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ 20 GIỚI . . Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO . . 20 . Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp của 28 WTO . . . THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI . 30 . Giai đoạn tham vấn và hoà 30 giải . . . Giai đoạn giải quyết tranh chấp tại Ban hội thẩm 34 iii . Giai đoạn kháng cáo phúc thẩm . . 40 . Giai đoạn thi hành phán quyết và khuyến nghị . 42 CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN THEO CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 49 . VỊ TRÍ CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG 49 WTO . . GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN THEO CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI . . 54 . MỘT SỐ VỤ TRANH CHẤP CỤ THỂ CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI . 66 CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT 86 TRIỂN - KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM . ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    136    1    30-11-2023
101    50    2    30-11-2023
146    148    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.