Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng của khách hàng đối với dịch vụ internet cáp quang FTTH tại trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế

Trên cơ sở phân tích đanh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ FTTH tại trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế, nhằm đề xuất giải pháp nâng cao quyết định sử dụng FTTH của trung tâm kinh doanh VNPT đối với khách hàng tại thành phố Huế. | ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - uê ́ ́H tê h in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c K ho NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ INTERNET CÁP QUANG FTTH ại TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THỪA THIÊN HUẾ Đ ̀n g ươ Tr MAI BÁ ĐỨC Niên khóa 2015 - 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - uê ́ ́H tê h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP in ̣c K NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ho CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ INTERNET CÁP QUANG FTTH TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT THỪA THIÊN HUẾ ại Đ ̀n g ươ Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Phát Mai Bá Đức Tr LỚP K49B-QTKD MSV 15K4021030 Huế 12 2018 Lời Cảm Ơn Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban chủ nhiệm và giảng viên khoa quản trị kinh doanh đã tâm huyết hướng dẫn cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình em tham gia học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế để em vận dụng trong thời gian thực tập. uê ́ Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và các anh chị nhân viên tại trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế đã tạo ́H điều kiện cho em được có cơ hội tiếp cận với thực tế làm việc tại tê doanh nghiệp tận tình chỉ dẫn giúp đỡ và quan tâm em trong thời gian thực tập tại đây. h in Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến Nguyễn Văn Phát ̣c K đã quan tâm giúp đỡ chu đáo và định hướng cho em phương pháp làm việc trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp. Đồng thời em ho cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè đã đồng hành hỗ trợ và động viên em để em có thể hoàn thành tốt khóa luận. ại Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện tuy nhiên do đây là Đ lần đầu tiên tiếp cận với thực tế làm việc tại doanh nghiệp và còn g những hạn chế trong kiến thức và kinh nghiệm nên khóa luận ̀n không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận ươ được sự góp ý của quý thầy quý cô để khóa luận của em được Tr hoàn chỉnh hơn. Em xin chân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    258    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.