Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu trạng thái ứng suất-biến dạng của vỏ trụ composite có cơ tính biến thiên chịu tải trọng cơ, nhiệt trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc cao quasi-3D

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xây dựng mô hình toán học trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc cao kiểu Quasi-3D và chương trình tính toán số phục vụ phân tích vỏ trụ FGM chịu tác dụng của tải trọng cơ, nhiệt và cơ-nhiệt đồng thời trên cơ sở lý thuyết biến dạng trượt bậc cao Quasi-3D. | i LỜI CAM ĐOAN Tôi là Trần Văn Hùng xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Hà Nội ngày tháng 11 năm 2021 Tác giả luận án Trần Văn Hùng ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn tập thể hướng dẫn TS Trần Ngọc Đoàn và Vũ Quốc Trụ đã nhiệt tình hướng dẫn động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành luận án. Tôi cũng xin chân thành cám ơn các thầy trong Bộ môn Cơ học vật rắn Khoa cơ khí Bộ môn Thiết kế hệ thống kết cấu thiết bị bay Khoa Hàng không vũ trụ và các đồng chí cán bộ nhân viên Phòng Sau đại học Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận án. Tôi xin chân thành cám ơn Đảng ủy Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp các cơ quan chức năng của Nhà trường lãnh đạo và chỉ huy Khoa Kỹ thuật cơ sở cùng toàn thể đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ động viên tôi hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. Tôi cũng bày tỏ tình cảm trân trọng biết ơn tới gia đình người thân và bạn bè đã động viên khích lệ giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận án. Tác giả luận án iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN - i LỜI CÁM ƠN - ii MỤC LỤC - iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU - vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - vii DANH MỤC CÁC BẢNG - viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - x MỞ ĐẦU - 1 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TÍNH TOÁN VỎ FGM - 5 . Tổng quan lý thuyết phân tích vỏ - 5 . Lý thuyết vỏ cổ điển - 7 . Lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất - 8 . Lý thuyết biến dạng trượt bậc cao - 8 . Tổng quan tình hình nghiên cứu vỏ FGM -11 . Tổng quan các nghiên cứu vỏ FGM trên thế giới -11 . Tổng quan các nghiên cứu vỏ FGM trong nước-22 . Kết quả nghiên cứu đạt được từ các công trình đã công bố và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu -26 . Những nội dung nghiên cứu trong luận án-28 Chương 2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VỎ TRỤ FGM THEO LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG TRƯỢT BẬC CAO QUASI-3D - 31 . Tính chất cơ học của vỏ trụ FGM

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    53    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.