Ứng dụng chất cải tạo đất nguồn gốc sinh học an toàn cho môi trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nông sản

Xuất phát từ thực trạng người nông dân Việt Nam hiện nay có thói quen sử dụng quá nhiều hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến ảnh hưởng chất lượng nông sản và môi trường đất, từ đó tác động tiêu cực đến sức khỏe của con người, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng chất cải tạo đất có nguồn gốc sinh học SEA của Công ty TNHH MTV Thương mại Nguyễn Thanh Hải vào sản xuất nông nghiệp. | Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 4 2 2018 ỨNG DỤNG CHẤT CẢI TẠO ĐẤT NGUỒN GỐC SINH HỌC AN TOÀN CHO MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG NÔNG SẢN Nguyễn Hoàng Nguyên1 Nguyễn Thanh Hải2 1 Viện Địa lý Tài nguyên 2 Công ty TNHH MTV Thương mại Nguyễn Thanh Hải Tác giả liên lạc nhn105@ Ngày nhận bài 25 4 2018 Ngày duyệt đăng 25 5 2018 TÓM TẮT Xuất phát từ thực trạng người nông dân Việt Nam hiện nay có thói quen sử dụng quá nhiều hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến ảnh hưởng chất lượng nông sản và môi trường đất từ đó tác động tiêu cực đến sức khỏe của con người nhóm nghiên cứu đã ứng dụng chất cải tạo đất có nguồn gốc sinh học SEA của Công ty TNHH MTV Thương mại Nguyễn Thanh Hải vào sản xuất nông nghiệp. Đây là một sản phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép sản xuất và chứng thực có thành phần hoàn toàn từ sinh học thân thiện môi trường. Điểm nổi bật của ứng dụng là sản phẩm là chất cải tạo đất sinh học không phải phân bón được sử dụng hoàn toàn vào đất không dùng trực tiếp trên cây trồng nhưng ngoài tác dụng làm đất màu mỡ lại có tác dụng bảo vệ thực vật và giảm thiểu chi phí sản xuất và do đó đây là một hướng tiếp cận mới trong sản xuất nông nghiệp khác biệt hoàn toàn với các phương thức canh tác có sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trước đây. Các kết quả nghiên cứu cho thấy khi ứng dụng chất cải tạo đất cho cây trồng có khả năng làm gia tăng độ màu mỡ của đất từ đó làm gia tăng giá trị nông sản. Đặc biệt trong các kết quả đánh giá còn cho thấy khả năng giảm thiểu sâu bệnh trên cây trồng và giảm chi phí trong sản xuất. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học cho các đơn vị sản xuất và người nông dân lựa chọn một hướng sản xuất nông nghiệp thực phẩm an toàn cho sức khỏe con người. Từ khóa SEA chất cải tạo đất sinh học an toàn sức khỏe con người bảo vệ môi trường. APPLICATION OF BIOLOGICAL SOIL CONDITIONER FOR ENVIRONMENT AND CONSUMERS HEALTH PROTECTION Nguyen Hoang Nguyen1 Nguyen Thanh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    193    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.