Nghiên cứu đặc tính dòng chảy không khí trong quá trình nạp động cơ xăng dựa trên mô phỏng CFD

Nghiên cứu quá trình nạp động cơ chỉ ra được sự phân bố của hỗn hợp không khí-nhiên liệu, là cơ sở cho những cải tiến, tối ưu quá trình cháy; từ đó nâng cao hiệu suất nhiệt và giảm ô nhiễm môi trường. Trong nghiên cứu này, quá trình nạp của động cơ xăng từ thời điểm piston ở điểm chết trên (ĐCT) đến khi đóng van nạp hoàn toàn (220o Crank Angle-CA) để xem xét đặc tính của dòng khí nạp trong xy lanh. | Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 3 2 2017 NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH DÒNG CHẢY KHÔNG KHÍ TRONG QUÁ TRÌNH NẠP ĐỘNG CƠ XĂNG DỰA TRÊN MÔ PHỎNG CFD Nguyễn Phụ Thượng Lưu1 Nguyễn Thành Nhân2 1 Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô Trường Đại học Công nghệ 2 Khoa Cơ khí động lực Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật . Tác giả liên lạc luunguyenphuthuong@ Ngày nhận bài 02 8 2017 Ngày duyệt đăng 30 9 2017 TÓM TẮT Động cơ đốt trong hiện đại được thiết kế phát triển trong mục đích hội tụ cả hai tiêu chí hiệu suất nhiên liệu tối đa trong khi giảm thiểu các khí thải độc hại. Nghiên cứu quá trình nạp động cơ chỉ ra được sự phân bố của hỗn hợp không khí-nhiên liệu là cơ sở cho những cải tiến tối ưu quá trình cháy từ đó nâng cao hiệu suất nhiệt và giảm ô nhiễm môi trường. Trong nghiên cứu này quá trình nạp của động cơ xăng từ thời điểm piston ở điểm chết trên ĐCT đến khi đóng van nạp hoàn toàn 220o Crank Angle-CA để xem xét đặc tính của dòng khí nạp trong xy lanh. Do sự hòa trộn giữa khí sót và không khí nạp mới và sự truyền nhiệt với vách xy lanh diễn biến của các thông số nhiệt động học cho quá trình nạp cũng được xem xét. Hơn nữa ảnh hưởng của van nạp lên sự xoáy lốc và nhào lộn của khí nạp đã được thể hiện rõ trong nghiên cứu này. Từ khóa CFD dòng chảy khí nạp động cơ xăng 4 kỳ hệ thống nạp mô phỏng. STUDY ON CHARACTERISTIC OF AIR FLOW IN INTAKE MANIFOLD SPARK-IGNITED ENGINE USING CFD SIMULATION Nguyen Phu Thuong Luu1 Nguyen Thanh Nhan2 1 Ho Chi Minh City University of Technology 2 Ho Chi Minh City University of Technology and Education Corresponding Author luunguyenphuthuong@ ABSTRACT Modern internal combustion engines are designed and developed for the purpose of convergence both criteria the maximum fuel efficiency and reducing harmful emissions. Research on processing of intake stroke is the distribution of the rate of air-fuel and is the basis for improvements optimized combustion engine thereby improving thermal efficiency and reducing .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.