So sánh chương trình đào tạo điều dưỡng theo năng lực của Việt Nam: Nhận định của chuyên gia điều dưỡng

Thăm dò ý kiến các chuyên gia điều dưỡng về kết quả so sánh một khung chương trình đào tạo (CTĐT) điều dưỡng tại Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á và về bản dự thảo một khung CTĐT cử nhân điều dưỡng của Việt Nam. | SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG THEO NĂNG LỰC CỦA VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA ĐIỀU DƯỠNG COMPARISION OF A COMPETENCY BASED NURSING CURRICULUM IN VIETNAM OPINIONS FROM NURSING EXPERTS ĐỖ MINH PHƯỢNG1 TRẦN THỤY KHÁNH LINH2 TÓM TẮT Mục tiêu Thăm dò ý kiến các chuyên gia điều dưỡng về kết quả so sánh một khung chương trình đào tạo CTĐT điều dưỡng tại Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á và về bản dự thảo một khung CTĐT cử nhân điều dưỡng của Việt Nam. Phương pháp Thiết kế nghiên cứu định tính với kỹ thuật phân tích số liệu theo nội dung từ nguồn số liệu thu thâp từ phỏng vấn nhóm các chuyên gia trong lĩnh vực điều dưỡng dựa trên bảng câu hỏi gợi ý. Kết quả Nhận định của các chuyên gia điều dưỡng được tổng hợp thành 5 chủ đề 1 Cấu trúc của khung chương trình cũ được đối sánh có tính tương đồng về mặt nội dung nhưng cách sắp xếp có một số khác biệt 2 Khung chương trình cũ cần được bổ sung các học phần liên quan đến khoa học xã hội và kỹ năng mềm 3 Thời lượng thực tập của khung chương trình cũ là phù hợp và cần chú trọng thêm phương pháp giảng dạy lâm sàng dựa trên vấn đề tư duy tích cực ra quyết định giải quyết vấn đề và can thiệp điều dưỡng từ cơ bản đến chuyên sâu 4 Chương trình mới thiết kế tích hợp khoa học và 5 Khả năng hội nhập của sinh viên là sự phối hợp của nhiều yếu tố như chương trình thiết kế tốt năng lực giảng viên sinh viên hệ thống preceptor và cơ sở hạ tầng thực tập. Kết quả nghiên cứu có thể được xem xét như một tài liệu tham khảo trong quy trình phát triển và hoàn thiện chương trình cử nhân điều dưỡng theo năng lực tại Việt Nam. ABSTRACT Objective To explore the opinion of nursing experts in terms of similarity and limitation on the results of a comparation of a Vietnamese Bachelor of Science in Nursing BSN curriculum with those of other Southeast Asian countries and on the draft of a new Vietnamese BSN curriculum. Method qualitative research design with content analysis was used to analyze the data collected by focus group .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    12    1    10-12-2022
53    4    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.