Đặc điểm lâm sàng theo y học cổ truyền ở bệnh nhân vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang

Bài viết trình bày khảo sát một số đặc điểm lâm sàng theo y học cổ truyền (YHCT) và tìm hiểu sự khác nhau của một số yếu tố giữa các thể lâm sàng ở bệnh nhân vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang (HCBTĐN). | NGHIÊN CỨU PHỤ KHOA - VÔ SINH Đặc điểm lâm sàng theo y học cổ truyền ở bệnh nhân vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang Nguyễn Thị Kim Liên1 Nguyễn Quang Tâm1 Lê Minh Tâm1 2 Đoàn Văn Minh1 1 Trường Đại học Y-Dược Đại học Huế 2 Trung tâm Nội tiết - Sinh sản và Vô sinh Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế doi Tác giả liên hệ Corresponding author Nguyễn Thị Kim Liên email ntklien@ Nhận bài received 16 7 2021 - Chấp nhận đăng accepted 10 9 2021 Tóm tắt Mục tiêu Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng theo y học cổ truyền YHCT và tìm hiểu sự khác nhau của một số yếu tố giữa các thể lâm sàng ở bệnh nhân vô sinh có hội chứng buồng trứng đa nang HCBTĐN . Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Mô tả cắt ngang trên 102 bệnh nhân nữ vô sinh có HCBTĐN tại Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Kết quả Lưỡi to bệu có dấu răng 60 8 rêu trắng 94 1 mạch trầm 92 2 mạch sác 27 5 mạch tế 55 9 mệt mỏi hoặc hay quên 86 3 kinh nguyệt không đều 71 6 kinh nguyệt sau kì 53 9 . Thể thận hư can uất 42 2 đàm ứ tương kết 26 5 thận hư huyết ứ 17 6 tỳ hư đàm thấp 13 7 . Có sự khác biệt về chỉ số khối cơ thể BMI và chu vi vòng bụng giữa các thể lâm sàng pgiáo trình hiện nay việc phân loại các triệu chứng hội Ghi nhận kết quả cận lâm sàng. chứng cũng như các thể lâm sàng theo YHCT của hội Bước 3 Phân loại các triệu chứng và quy nạp thể lâm chứng này chưa thực sự thống nhất giữa các nguồn tài sàng theo YHCT gồm 4 thể Thận hư can uất thận hư liệu. Trong khi đó việc nghiên cứu và ứng dụng YHCT huyết ứ tỳ hư đàm thấp và đàm ứ tương kết theo cách trong chẩn đoán và điều trị các trường hợp vô sinh nói quy nạp của tác giả Gao Jinjin-2017 11 . chung và HCBTĐN nói riêng đem lại nhiều kết quả khả Bước 4 Phân tích kết quả nghiên cứu. quan đặc biệt là tình trạng rối loạn phóng noãn và rối Định nghĩa một số biến số nghiên cứu theo Tổ chức y loạn kinh nguyệt. Ngoài ra chiến lược phát triển YHCT khu tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.